Dyssegårdsskolen

Skolen har adgang fra Dyssegårdsvej, Rødstenvej og Stenagervej. På Dyssegårdsvej er der cykelsti på begge sider af vejen. Det anbefales, at børn cykler eller går til skole og kun køres i bil, når det er nødvendigt. Tag hjemmefra og ankom til skolen i god tid.

Vigtig information.

Til august 2017 begynder Gentofte Kommune efter planen udvidelsen af Gentofterenden. Det gør vi for at skabe plads til mere vand i renden og dermed reducere oversvømmelser.

Arbejdet vil påvirke trafikken i området omkring Dyssegårdsskolen, da stien langs renden ’Engstien’, samt veje og banekrydsninger i perioder vil været helt eller delvist spærret. Der vil dog typisk være passage for trækkende cykler og gående ved alle de krydsende veje, som lukkes for biltrafik.

Viadukten under Farumbanen vil lokalt være lukket fra 1. august fra Ellemosevej til Fruevej/Thulevej og minimum 11-13 måneder frem.

Dyssegårdsvej vil være delvist lukket med trafiksignal for kørsel skiftevis den ene og den anden vej. Den foreløbige plan for lukning af Dyssegårdsvej er i oktober – december 2018..

Ellemosevej forventes lukket fra medio september 2017 og frem til maj 2018. Der vil være passage for trækkende cykler og gående. Det samlede anlæg af Gentofterenden forventes færdigt i sommeren 2019.

Sådan færdes du omkring skolen:

Mindre børn, der cykler, bør følges til skole af en voksen.

Respekter skolepatruljerne, der hjælper børnene sikkert over vejen ved Dyssegårdsvej fra kl. 7:50 til kl. 8:00. Følg deres anvisninger og brug fodgængerfelterne.

Rigtig mange børn cykler eller går til skole. Det er positivt og giver os alle et fælles ansvar for at skabe et trygt trafikmiljø omkring Dyssegårdsskolen. Tænk på alle de gående og cyklende skolebørns sikkerhed. Det er vigtigt, at alle positivt og aktivt medvirker til at overholde færdselsreglerne og udvise hensyn. Sænk farten ved vejene omkring skolen og følg standsnings- og parkeringsregler ved skolen. Der er standsnings- og parkeringsforbud i begyndelsen af Rødstensvej af hensyn til cyklisternes sikkerhed. Anvend de anbefalede Kys og Kør zoner på hhv. Rødstensvej og Stenagervej til afsætning. Her sætter man sit barn af og kører videre uden at forlade bilen. Om morgenen er der lukket for biltrafik fra Dyssegårdsvej mod Stenagervej, og fra Teglværksvej mod Rødstensvej, således at biler mv. kan køre i et loop ad Rødstensvej, Teglværksbakken og Stenagervej og dermed sikre en god trafikafvikling. Der er om morgenen ligeledes standsning- og parkeringsforbud på den vestlige side af Rødstensvej (modsatte side af skolen).

Hvis barnet bliver kørt i skole anbefales det at parkere eller sætte barnet af på en villavej tæt på skolen, hvorfra det på fortov og stier kan gå sikkert det sidste stykke til skolen.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Dyssegårdsskolen

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,