Gentofte skole

Skolen ligger ved Baunegårdsvej, Kildeskovsvej og Bregentved Alle. De fleste elever er bosiddende i og omkring kvarteret, og det er derfor oplagt at lade børnene cykle eller gå til skole.

Sådan færdes du omkring skolen:

 På Baunegårdsvej er der cykelsti i begge retninger og nedsat hastighed til 40 km/t om morgenen. På Kildeskovsvej er der anbefalet hastighed til 40 km/t. Der opfordres til at køre forsigtigt omkring skolen. Vis hensyn og være særlig opmærksom på børn.

Der står skolepatruljer ved to overgange på Baunegårdsvej og en på Bregentved Alle. Skolepatruljerne hjælper børnene sikkert over vejen i tidsrummet fra kl. 7:45 til kl. 8:00. Respekter skolepatruljen og sænk farten omkring skolen.

Om morgenen er der i tidsrummet fra kl. 7:30 til kl. 8:30 lukket for biltrafik fra Baunegårdsvej mod Kildeskovsvej og fra Kildeskovsvej mod Bregentved Alle. I samme periode er der standsning forbudt på dele af Bregentved Alle og Kildeskovsvej. Respekter trafikreguleringen, der er med til at sikre en bedre trafikgennemstrømning omkring skolen.

Der er begrænsede parkeringsmuligheder ved skolen, men hvis du vælger at køre dit barn i skole, kan du anvende Kys og Kør områderne på Bregentved Alle og Kildeskovsvej. Her hjælpes barnet af sted ved et kort ophold på afsætningspladsen. Det anbefales at sætte børnene af på parkeringspladsen ved Niels Andersens Vej eller en af sidevejene, hvorfra barnet på fortov og stier kan gå sikkert det sidste stykke til skolen. På sidevejene er det vigtigt at vise hensyn til beboerne og ikke standse foran indkørsler.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Gentofte Skole

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,