Skovgårdsskolen

Adgangen til skolen ligger på Skovgårdsvej. På Skovgårdsvej er der anbefalet hastighed på 30 km/t. Desuden er der mellem kl. 7:30 og kl. 8:30 lukket for motoriseret trafik fra Ordruphøjvej og frem til Kratvænget, så det kun er muligt at køre i sydøstlig retning.

Sådan færdes du omkring skolen:

Der opfordres til at lade børnene cykle eller gå til skole.

På Skovgårdsvej foran skolen er der to skolepatruljer, som hjælper børnene sikkert over vejen. Respekter skolepatruljerne og hjælp dem med at hjælpe dine børn.

Sænk farten omkring skolen, vis hensyn til dine medtrafikanter og overhold færdselsloven.

Hvis du vælger at køre dit barn i skole, kan du benytte den anbefalede Kys og Kør zone på Skovgårdsvej. Orienter jer ved udstigning og prioriter, at barnet bliver sat af ud til fortovet. Respekter at vejen er lukket for motoriseret trafik mod nordvest om morgenen, så trafikken kan forløbe så godt som muligt.

Der opfordres til at sætte børnene af på et sted tæt på skolen, hvorfra det på fortov og stier kan gå trafiksikkert det sidste stykke til skolen.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Skovgårdsskolen

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,