Tranegårdskolen

Der er adgang til skolen fra Gersonsvej og Gruts Allé. Gersonsvej har cykelsti på begge sider af vejen. Her er der hastighedsbegrænsning på 40 km/t om morgenen. Gruts Allé er en mindre vej og har anbefalet hastighed på 30 km/t.

Sådan færdes du omkring skolen:

Skolen opfordrer til, at alle hjælpes ad med at gøre afleveringssituationen så god som mulig. Det anbefales at børnene går og cykler til skole. Sørg for at cyklernes udstyr, som reflekser og lys er i orden.

Skolepatruljen hjælper børnene sikkert over vejen ved lyskrydset og fodgængerfeltet på Tranegårdsvej i mellem kl. 7:40 og kl. 7:55. Respekter skolepatruljen og hjælp dem med at hjælpe dine børn – de udfører en vigtig opgave.

Om morgenen er Gruts Allé lukket for biltrafik mod nord fra Øregårds Allé, hvilket medvirker til bedre trafikafvikling i sydlig retning. Der er begrænsede parkeringsmuligheder omkring skolen. Parkeringspladsen på Lindorffs Allé er kun beregnet til skolens ansatte. Hvis du vælger at køre dit barn i skole, opfordrer skolen til at sætte børn af/parkere så langt nede af Gruts Allé som muligt, så der ikke opstår prop i trafikken. Stands og parker ikke foran cykelparkeringsstien, da små cyklister let mister overblikket lige ved indkørslen. Har du længerevarende ærinde på skolen, så undgå at parkere på Kys og Kør pladserne. Du kan også vælge at sætte dit barn af på et sted tæt på skolen, hvorfra det på fortov og stier kan gå sikkert det sidste stykke til skolen.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatrulje m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Tranegårdsskolen

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,