Eventpuljen

Gentofte Kommune støtter afholdelse af større og mindre events - blandt andet for at inspirere alle til at dyrke idræt og motion.

Hvem kan søge

Foreninger, den selvorganiserede idræt og kommercielle aktører.

Hvad støtter puljen

Eventpuljen yder tilskud til understøttelse af foreninger, selvorganiseret idræt og kommercielle aktører, der ønsker at gennemføre idræts- og motionsrelaterede events.

Events, hvor kommunen bliver bedt om lov eller støtte til afholdelse, prioriteres efter følgende retningslinjer:

  • Eventen skal skabe værdi for Gentofte Kommunes borgere.
  • Graden af kobling til det lokale foreningsliv.
  • Graden af tilhørsforhold til Gentofte Kommune.
  • Graden af synergi mellem bredde - og eliteidræt.

Der kan ikke søges tilskud til allerede afholdte events.

Hvor meget kan du søge om?

Puljens størrelse er på 100.000 kr. årligt. Der kan maksimalt søges om 30.000 kr. per event. Det er en forudsætning, at I som eventarrangører har en driftsorganisation med mandat til at tage beslutninger i samarbejde med kommunen.

Hvornår skal jeg søge?

Der kan søges om tilskud året rundt, dog skal ansøgninger fra eventarrangører modtages, så det er muligt for kommunen at behandle en ansøgning i god tid.

Ansøgningen sendes til Kultur, Unge og Fritid på mailadressen fritid@gentofte.dk, med saj@gentofte.dk i cc.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningerne skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges til, hvad formålet er, og hvad den forventede effekt vil være. Du skal medsende et budget for eventen.

Har du spørgsmål, så tag fat i idrætskonsulent Sanne Just på telefon 3998 5023 eller på email saj@gentofte.dk

Eksempler på projekter, som har fået støtte fra Eventpuljen

  • Gentofte løbet
  • Tour de Charlottenlund
  • VM i 2016 i sejlads

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,