Kulturpuljen

Kulturpuljen sikrer et væld af kulturelle oplevelser til Gentoftes borgere. Har du et godt kulturprojekt, så kan du også søge penge.

Kulturpuljen har gennem mange år støttet små og store kulturelle projekter i Gentofte Kommune. Koncerter, sommerballet og bogudgivelser er bare lidt af det, som puljen har været med til at finansiere.

Hvem kan søge?

Alle, som ønsker at lave et kulturelt arrangement eller en kulturel aktivitet i Gentofte Kommune, kan søge Kulturpuljen. 

Hvad støtter kulturpuljen?

Kulturpuljen støtter:

 • Kulturelle aktiviteter, der foregår i Gentofte Kommune
 • At iværksætte, udvikle og afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter
 • Kulturelle aktiviteter, der er åbne for alle og ikke kun for en særlig kreds
 • Idéudvikling af projekter, herunder de kunstneriske processer, der, når de realiseres, skal leve op til Kulturpuljens øvrige kriterier
 • Både tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter

Kulturpuljen støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, forskning og undervisning samt almindelige drifts- eller anlægsudgifter.

Hvad indeholder den gode ansøgning til kulturpuljen?

 • Projektets indhold og formål
 • Hvem og hvor mange henvender projektet sig til
 • Hvor, hvordan og hvornår skal projektet gennemføres
 • Eventuelle samarbejdspartnere
 • Budget med forventede udgifter og indtægter
 • Hvor stort et beløb puljen ansøges om
 • Hvordan det resterende beløb finansieres
 • Projektansvarlig/kontaktperson
 • Adresse, telefonnummer og e-mail
 • SE eller CVR nummer
 • Kontonummer hvortil et eventuelt tilskud skal udbetales 

Hvad bliver der lagt vægt på?

I vurderingen af din ansøgning vil der blive lagt vægt på, at aktiviteten tilbyder borgere i Gentofte kulturelle oplevelser af høj kvalitet. Aktiviteterne skal være åbne for alle og foregå i Gentofte Kommune. Desuden skal mulighederne for anden finansiering være afsøgt.

Hvornår skal ansøgningen indsendes?

Ansøgningen skal indsendes, inden du afvikler aktiviteten. Tilskud kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft. 

Hvornår behandles ansøgningen?

Senest 14 dage efter at ansøgningen er modtaget, påbegyndes behandlingen af ansøgningen.

Hvornår udbetales eventuel støtte?

Såfremt ansøgningen kan imødekommes, udbetales støtten umiddelbart efter, at endeligt tilsagn er givet.

Ansøgningsfrist

Løbende.

Ansøgningen sendes til

kulturpuljen@gentofte.dk

Spørg bare: Kultur- og ungechef Stine Wilms Høyer, swi@gentofte.dk, 39 98 58 48 

Eksempler på aktiviteter støttet af Kulturpuljen

 • Det Danske Belcanto Selskab afholder klassiske koncerter med kendte og mindre kendte operaværker.
 • Befæstningens dag på Garderhøjfortet er med til at formidle fortets historie.
 • Den Kongelige Ballet kommer på besøg i Gentofte i forbindelse med Danske Sommerballet.
 • Projektet ’Unge på biblioteket’ fik støtte fra Kulturpuljen til en række aktiviteter for unge på kommunens biblioteker.
 • Til Åbne Døre byder en række lokal kunstnere og kunsthåndværkere indenfor i deres atelier i maj.
 • Hvert år støtter Kulturpuljen en række koncerter i kirker i Gentofte – specielt omkring juletid.
 • Kulturpuljen har støttet bogudgivelser, som formidler den lokale historie og kulturarv.