Spejderrumspuljen

Trænger spejderhytten til renovering, mindre ombygning eller nybygning, så kan du søge tilskud i Spejderrumspuljen.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af Spejdergrupper i Gentofte Kommune.

Hvad støtter puljen

Puljen yder tilskud til mindre ombygning, nybygning og renovering af spejdergruppers hytter i Gentofte Kommune. Spejderrumgruppen behandler de indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

  1. Projekter, der er en forudsætning for ansøgernes primære aktiviteter. Det vil sige, at spejderaktiviteterne ikke kan gennemføres, med mindre de ansøgte projekter realiseres.
  2. Projekter, der er en forudsætning for at udvide gruppens primære aktiviteter som følge af stigende medlemstilgang blandt børn.
  3. Projekter, der forbedrer rammer og muligheder for at fastholde og tiltrække unge mellem 14- 25 år.
  4. Projekter, der kan forbedre kvaliteten i eksisterende spejderaktiviteter og rammerne omkring dem.

Hvor meget kan du søge om?

Puljens rummer i alt 250.000 kr. pr. år. Der ydes tilskud til både kommunalt og privatejede spejderhytter, og der kan maksimalt søges om 1/4 af puljens størrelse. Dvs. 62.500 kr. eksklusiv moms. Der forventes en medfinansiering fra gruppernes side på minimum 30 %.

Hvornår skal jeg søge?

Ansøgningsfrist er den 1. december hvert år. Ansøgningerne behandles af Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte Kommune (BUS) og af Kultur, Unge og Fritid.

Ansøgningen sendes til Børn, Unge og Fritid på mailadressen fritid@gentofte.dk. Når du sender mailen, skal du sætte følgende adresser i cc-feltet: shgi@gentofte.dk og saj@gentofte.dk.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad du søger støtte til, hvad formålet er, og hvad den forventede effekt vil være. I forbindelse med ansøgningen skal du indhente tilbud fra fx håndværkere, og tilbuddet skal være vedlagt som bilag. Ansøger du om støtte på over 50.000 kr., skal der indhentes to tilbud.

Eksempler på projekter, der har fået støtte fra Spejderrumspuljen

  • Renovering af hytter, fx nylægning eller udbedring af tag, gulve, vinduer eller modernisering af køkken og toilet mm. 
  • Energibesparende tiltag som eks. solfanger og varmepumpe. 
  • Inventar, herunder møbler og udstyr.
  • Etablering af nye faciliteter.