Udviklingspuljen for idræt og motion

Har du en god idé til en ny aktivitet eller har du lyst til at afprøve anderledes måder at dyrke idræt og bevægelse på, så er udviklingspuljen for idræt og motion måske noget for dig.

Hvem kan søge?

Idrætsforeninger og oplysningsforbund

Hvad støtter puljen?

Du kan få støtte til instruktørløn, materiel, markedsføring og lokaleleje.
Puljens størrelse er på 157.000 kr. om året og du han højest få 30.000 kr. pr. år pr. projekt

Hvornår skal jeg søge?

Du kan søge hele året. Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles i Folkeoplysningsudvalget, som har møde hver anden måned. Ansøgninger under 10.000 kr. behandles administrativt af Fritidsafdelingen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal bruge ansøgningsskemaet her på siden. Du skal huske alle kontaktdata og en beskrivelse af projektets elementer, formål og eventuelt succeskriterier. Husk også et budget for projektet, som skal indeholde hvilke elementer, det ansøgte beløb skal dække, samt eventuel egenfinansiering.

Send gerne din ansøgning pr. mail til idrætskonsulent Sanne Just på saj@gentofte.dk. Eller pr. post til:

Gentofte Kommune, Fritidsafdelingen Att.: Sanne Just, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Hvis du vil vide mere

Yderligere spørgsmål kan rettes til idrætskonsulent Sanne Just på telefon 3998 5023 eller på email saj@gentofte.dk

Eksempler på projekter, der er ydet støtte til

 
• Etablering af en ungdomsafdeling i Skovshoved Triathlon klub
• Etablering af et fodboldtilbud i HIK til flygtning
• Kapsejlads for gymnasierne arrangeret af KDY