Genvejsmenu

Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning

Har du en idé til en ny aktivitet eller forening og vil du gerne have støtte til at udvikle den, så er udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning måske interessant for dig.

spejdere laver mad over bål

Du eller din forening kan være med til at udvikle fritidslivet i Gentofte. Gentofte Kommune ønsker at udvikle og udvide rammerne for det folkeoplysende virke, derfor har vi etableret en pulje, som støtter målsætningerne i Folkeoplysningspolitikken. Når vi stiller puljemidler til rådighed for nye projekter, er det fordi vi gerne vil opfordre foreninger, oplysningsforbund og selvorganiserede til at være med til at udvikle folkeoplysningsområdet og fortsat skabe et mangfoldigt fritidsliv.

Har du en god idé eller et projekt, som andre vil få glæde af, så kan du søge støtte til virkeliggørelsen. 

Hvem kan søge?

 • Foreninger, også foreninger som på nuværende tidspunkt ikke modtager foreningstilskud
 • Folkeoplysningsforbund
 • Selvorganiserede udøvere, som vil samarbejde med foreninger eller folkeoplysningsforbund
 • Sammenlægninger af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger

Hvad kan du søge støtte til?

 • Nye foreninger, der har behov for starttilskud til at etablere sig under det folkeoplysende område 
 • Aktiviteter for nye målgrupper 
 • Etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter eller administrative samarbejder 
 • Organisering af små grupper, klubber og foreninger i en fælles organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger
 • Materiel, instruktørlønninger, markedsføring og lokaleleje.

Hvor meget kan du søge?

 • Puljen yder højst 30.000 kr. pr. år pr. projekt
 • Du kan søge til fase 2 eller til år 2 på ét projekt
 • Puljen yder ikke tilskud til driftsudgifter

Der er afsat 169.000 kr. om året til støtte af udviklingsprojekter

Hvornår kan du søge?

Du kan søge hele året. Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles i Folkeoplysningsudvalget, som har møde hver anden måned. Ansøgninger under 10.000 kr. behandles administrativt af Fritidsafdelingen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal bruge ansøgningsskema til Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning. Du skal huske alle kontaktdata og en beskrivelse af projektets elementer, formål og eventuelt succeskriterier. Husk også et budget for projektet, som skal indeholde hvilke elementer, det ansøgte beløb skal dække, samt eventuel egenfinansiering. Du kan eventuelt downloade og bruge budgetskabelon for Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning

Eksempler på aktiviteter, du kan søge støtte til  

 • Etablering af en ungdomsafdeling i Skovshoved Triathlon klub
 • Etablering af et fodboldtilbud i HIK til flygtning
 • Kapsejlads for gymnasierne arrangeret af KDY 
 • Særlige omstændigheder, som følge af opstart af nye foreninger, eks. konsulentløn, udstyr, leje af lokale.
 • Udvikling af selvorganiseredes struktur med henblik på organisering under folkeoplysningsloven.
 • Afprøve partnerskaber mellem foreninger eller oplysningsforbund og private aktører
 • Afprøve nye tilbud målrettet særlige målgrupper

Hvis du vil vide mere

Her kan du læse om Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik, og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder af Fritid Sanne Just på telefon 3998 5023.