Genvejsmenu

Folkeoplysning i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har fået en politik for det folkeoplysende område - politikken definerer visionen for foreningsliv og oplysningsforbund og sætter mål for de kommende års udvikling

Spejdere

Gentofte Kommune har fået en politik for det folkeoplysende område. Folkeoplysning dækker over alle de ting vi laver i vores fritid, i idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og i voksenundervisning.

Hvorfor en folkeoplysningspolitik?

En folkeoplysningspolitik er et redskab, der kan bruges til at definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Politikken beskriver de kendetegn, som er gældende for folkeoplysning i Gentofte Kommune og de målsætninger som der arbejdes ud fra i samarbejde med foreninger, organisationer og oplysningsforbund.

Politikken skal bruges til at sikre et fortsat godt og varieret fritidsliv i Gentofte Kommune for alle og bidrage til at skabe de bedste vilkår for oplysningsforbund, foreninger og selvorganiserede borgere.

Du kan læse Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik her. Politikken er trykt og distribueret i kommunen til oplysningsforbund og foreninger.

Folkeoplysningsudvalget

Gentofte Kommunes har et folkeoplysningsudvalg, der varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt til voksenundervisning.

Læs om Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune 

Udviklingspuljer

For at sikre at der fortsat er tilbud af høj kvalitet, med en bredde der kan fange alle borgeres interesse er der mulighed for at søge midler til at udvikle nye ideer eller initiativer. Alle der har en interesse eller idé til en ny folkeoplysende aktivitet kan søge hhv. udviklingspuljerne til Idræt og Motion samt Fritid og Folkeoplysning.

Udviklingspuljen for Idræt og Motion kan søges til udvikling af idræts- og bevægelsesaktiviteter

  • Nye aktiviteter
  • Aktiviteter for nye målgrupper
  • Ny organisering af tilbud

Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning kan søges til generelle tiltag inden for fritids- og folkeoplysningsområdet. Hovedformålet er at igangsætte nye aktiviteter, og støtte kan ydes til

  • Nye foreninger, der har behov for starttilskud til at etablere sig under det folkeoplysende område
  • Aktiviteter for nye målgrupper
  • Etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter eller administrative samarbejder.
  • Organisering af små grupper, klubber og foreninger i en fælles organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger.
  • Foreninger som på nuværende tidspunkt ikke modtager kommunalt foreningstilskud
  • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.

Du skal bruge ansøgningsskema til Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning. Du skal huske alle kontaktdata og en beskrivelse af projektets elementer, formål og eventuelt succeskriterier. Husk også et budget for projektet, som skal indeholde hvilke elementer, det ansøgte beløb skal dække, samt eventuel egenfinansiering. Du kan eventuelt downloade og bruge budgetskabelon for Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning.  

Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte fritidskonsulent Mia Schlichtkrull på tlf. 3998 5025

Andre politikker i Gentofte Kommune

Læs mere om Gentofte Kommunes øvrige politikker.