Idrætshaller og -anlæg

Gentofte Kommune udbygger og moderniserer løbende idrætsfaciliteterne. Gennem de sidste år er en lang række faciliteter renoveret og nybygget.

De nybyggede og moderniserede faciliteter fra 2001 og frem er:

Maglegårdshallen (2001)

Hellerup Skole bevægelsessal (2002)

Kunstgræsbane ved Skovshoved Idrætsforening (2003)

BKO Charlottenlund Fort (2005)

Bakkegårdshallen (2006)

Inspirerende og kreative udearealer på alle kommunens folkeskoler (2002-2009)

BKO Teglgårdsgrunden (2006)

Tre klassiske BKO’er er etableret ved Gentofte Sø, Dyssegårdsparken samt ved Gentofterenden (2005-2006)

Kunstgræsbane på B 1903’s anlæg (2007)

Kunstgræsbane i Gentofte Sportspark (2007)

Bevægelsessal ved Søgårdsskolen (2007)

BKO på Dyssegårdsskolen (2007)

Kunstgræsbane på HIK’s anlæg ved Maglegårdshallen (2008)

Hallen på Gersonsvej (2008)

Ordruphallen (2008)

Ordrupdal Ridehal (2008)

BKO Gersonsvej (2008)

BKO Ordrup (2008)

Klubhusfaciliteter på Skovshoved Havn (2009)

Renovering af Kildeskovshallen (2009)

Bevægelseshal på Dyssegårdsskolen (2009)

Kunstgræsbane ved Skovgårdsskolen (2009)

BKO Helligdommen (2009)

Kunstgræsbane GVI (2009)

Udearealer ved Maglegårdsskolen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse (2009)

Udearealer inkl. kunstgræsbane på Skovshoved Skole (2009)

Krops- og bevægelsesområde på Munkegårdsskolen (2009)

Udearealer på Munkegårdsskolen (2009)

Multihal og tumlesal ved Skovgårdsskolen (2009)

Kunstgræsareal ved Skovgårdsskolen (2010)

Tennishal med to baner, Skovshoved Idrætsforening (2011)

Ishallen i Gentofte Sportspark (2011)

Fire nye klubhuse i Gentofte Sportspark (2012)

Cricketbane i Gentofte Sportspark (2012)

Renovering og udvidelse af eksisterende kunstgræsbane (2012)

Kunstgræsbane til amerikansk fodbold (2012)

Ny kunstgræs hockeybane og klubhus (2012)

Ny petangue bane og klubhus (2012)

Rulleskøjtehal i Gentofte Sportspark (2014)

Jägers Skatepark og hal i Gentofte Sportspark (2015)

Gentoftehallen med opvisnings- og træningshal i Gentofte Sportspark (2016)

Kunstgræsbane i  Gentofte Sportspark (2016)

 

 

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,