Kontakt og historie om Ordruphallen og Ordrup Bibliotek

Idrætsklubber i Ordruphallen og Ordrup Bibliotek

  • HIK Håndbold
  • Idrætsforeningen Skovtroldene
  • GFO Ordrup Skole
  • Gentofte Karateklub
  • Sisu Basket

Ordrup Hal og Bibliotek kan også benyttes af kommunens øvrige idrætsudøvere.  

Historie

Arkitekterne bag det multifunktionelle kulturhus er Søren Robert Lund fra SRL Arkitekter og Morten Gregersen fra Nord Arkitekter, mens entrepriseteamet består af ingeniører fra Rambøll A/S i samarbejde med arkitekter fra Mangor & Nagel og entreprenøren Hoffmann. Gruppen har først og fremmest lagt vægt på at skabe synergi mellem bygningens funktioner:

”Vores første mål har været at komprimere bygningens funktioner, så der opstår et samspil mellem brugerne. Derfor er der vinduer mellem multihallen, biblioteket og sportshallen. Hjertet i bygningen er trappen op til 1. sal. Står man på trappen, oplever man dels niveauspringet ned til den store sportshal og amfitrapperne, og dels ser man biblioteket på 1. sal. Trappen er en slags funktionel koncentration af hele ideen omkring bygningen,” forklarer Søren Robert Lund og Morten Gregersen og fortsætter:

”Det er på mange måder en bygning, der vokser indefra og ud fra sin funktionelle sammenhæng, men da bygningen er placeret på grænsen mellem Fredensvejs højere bygninger og Ordrup Park, har landskabet også haft en vigtig betydning for designet. Eksempelvis er der mod Fredensvej et kunstgræsareal til aktiviteter. Dette landskab har vi med en græsvold, som man kender fra fx Kastellet, trukket op til 1. sal. På den måde bliver bygningens facade mindre, samtidig med at der kommer en visuel sammenhæng mellem landskab og bygning.”

Ordruphallen og Ordrup Bibliotek er beklædt med translucent glasfiber i en grønlig nuance, der om aftenen skaber en slags lampeeffekt:

”Det er nærmest at sammenligne med lyset gennem en opal eller en anden sten, hvor farven, materialet og gennemsigtigheden giver mulighed for en flot lysvirkning,” slutter Morten Gregersen og Søren Robert Lund. "

Hvem kan låne hallerne?

Klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune. Sæsonudlån sker gennem haludvalget i Gentofte Kommune, Einar Hytten mail kildeskovshallen@gentofte.dk.

Kontakt

Ordruphallen og Ordrup Bibliotek

Leder af Ordrup Bibliotek
Ann-Merete Hjorth Jensen
e-mail: amhj@gentofte.dk
Tlf. 39 98 57 51

Distriktsleder for Ordruphallen Per Kirring
e-mail: peki@gentofte.dk
Tlf. 39 98 59 58
Mobil 22 52 97 08

Teknisk servicemedarbejder Michael Gulløv Jensen
e-mail: mgj@gentofte.dk
Mobil 29 64 94 79

Teknisk servicemedarbejder Ralf Stenderup-Larsen
e-mail: rasl@gentofte.dk
Mobil 29 64 92 89