Helligdommen

Skateboardbanen Jägers ligger i Gentofte Sportspark og tæt på Jægersborg Station.

Jägers

I Gentofte Sportspark og tæt på Jægersborg Station ligger skateboardbanen Jägers som alle interesserede kan bruge.

Banen blev anlagt i 1998 gennem en stor indsats fra ihærdige unge ildsjæle og med støtte fra Kommunalbestyrelsen samt Lokale- og Anlægsfonden. Lige siden har det været et område med stor aktivitet blandt selvorganiserede unge.

Modernisering af Jägers

Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at understøtte selvorganiseret aktivitet blandt unge og har derfor i 2014-15 udviklet Jägers i dialog med repræsentanter for unge selvorganiserede og i samarbejde med Lokale-og Anlægsfonden er opført en lethal og derved er der mulighed for aktivitet hele året, uanset vejret. Lethallen er tegnet af Vandkunsten

Generelt om Jägers

  • Banen er åben hele året.
  • Målgruppen er større børn og unge, som står på skateboard, løbehjul og rulleskøjter.
  • Den der kommer først til mølle.... med mindre Fritid ved opslag eller annoncering har reserveret banen til konkurrencer.
  • Det er på eget ansvar at benytte banen - kommunen har ingen forsikring som dækker evt. skader.
  • Man skal tage hensyn til andre, - og lade være med at sidde på forhindringerne.
  • Brug skraldespandene og efterlad banen pæn til de næste brugere.

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,