Autisme, ADHD, OCD

Visse af Gentofte Kommunes foreninger og aftenskoler tilbyder aktiviteter målrettet borgere med autisme, ADHD eller OCD.

Charlottenlund Spejdergruppe

Hos Charlottenlund Gruppen er alle umiddelbart velkomne – med eller uden handicap. Gruppen har erfaringer med deltagere med ADHD.

Læs mere om Charlottenlund Gruppen

Den Indre Helt (Heltetræning, FOF Gentofte)

FOF Gentofte tilbyder træning, der lærer børn at blive helten i deres eget liv. De lærer således at tage ansvar samt at stå ved sig selv og de særpræg, de har. Træningen fokuserer bl.a. på kropsøvelser, der kan skabe ro og koncentration i kroppen. Alle børn fra 7-12 år er velkomne – træningen er dog især velegnet til børn med særlige behov/ diagnoser.

Læs mere om hos FOF - Gentofte 

Den Ydre Helt (Heltetræning, FOF Gentofte)

FOF Gentofte tilbyder træning, der lærer børn at navigere og begå sig i ”den ydre verden” - uden at komme til skade eller miste modet. Træningen indeholder bl.a. kropsøvelser, der kan skabe ro og koncentration i kroppen. Den er med til at gøre børnehavebørn skoleklar.
Alle 3-6 årige børn er velkomne – træningen er dog især velegnet til børn med særlige behov/ diagnoser.

Læs mere hos FOF- Gentofte

SISU Superstars - et basketballhold for børn og unge med særlige behov

Børn og unge med autisme, Downs Syndrom eller andre udviklingshandicap i alderen 7-17 er meget velkomne.
Vi fokuserer på bevægelsesglæden, samvær og tilpassede basketball-aktiviteter, der kan favne den enkelte.

Læs mere om SISU Superstars 

Fodbold for borgere med autisme

Jægersborg Boldklub har et lukket hold for borgere med autisme i samarbejde med institutionen Banach ASF. Holdet træner en gang om ugen og deltager ikke i turnering.

Læs mere om Jægersborg Boldklub

Skøjteløb for børn med særlige behov

Gentofte Kunstskøjteløber Forening og Søgårdsskolen tilbyder kunstskøjteundervisning på små hold. Der er tilknyttet pædagoger, der sikrer en tryg atmosfære og understøtter børn med særlige behov.

For mere information, kontakt Anna Frejlev på e-mail: annafrejlev@hotmail.co.uk

Klik for at komme retur til oversigt over Tilbud i foreninger og aftenskoler