Puljer og støttemuligheder til nye aktiviteter

I Gentofte Kommune er der forskellige muligheder for at afprøve nye ideer eller igangsætte aktiviteter.

Den borgerrettede pulje

Gentofte Kommune er en borgerrettet pulje som alle borgere, brugere, pårørende, foreninger og institutioner i kommune kan søge om midler til at afprøve idéer og/eller realisere projekter, der skaber forbedringer og udvikling af handicapområdet, herunder afprøve nye veje til inklusion, bedre tilgængelighed, sundhed eller deltagelse i samfundslivet for borgere med funktionsnedsættelser.

Puljen har for eksempel støttet etableringen handicapsvømning i Gentofte Svømmeklub, etableringen af skøjtehold i Gentofte Skøjteklub og dannelsen af foreningen Brobyggerne, der tilbyder aktiviteten Basecamp.

Puljen har også givet støttet til, at børn og unge på de højt specialiserede institutioner: Camillehusene, Lundø, Troldemosen og Broen haft mulighed for at opleve og afprøve forskellige kunstneriske udtryksformer i en kreativ og social aktivitet.

Læs mere om den borgerrettede pulje

Den fælleskommunale idrætspulje

Den fælleskommunale idrætspulje er en sammenslutning af 15 kommuner i hovedstadsområdet, som i fællesskab yder økonomisk tilskud til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse.
Aktiviteterne oprettes på tværs af kommunegrænser, og støtten gives med henblik på, at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsforeninger.
Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter, og ansøger samt aktivitetssted skal dog høre hjemme i en de kommuner, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje.
Det forventes, at projekter forankres i den frivillige idræt efter endt projektperiode. Derfor er det en idé at have drøftet ansøgningen med (navn på fritids- eller idrætskonsulent i den pågældende kommune), så forankring af aktiviteten kan ske efter projektperiodens udløb.
Administration af idrætspuljen varetages af Høje-Taastrup Kommune.
Mere information og link til ansøgningsskema kan ses på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside 

Læs mere om den fælleskommunale idrætspulje på Høje Taastrup Kommunes hjemmeside

Udviklingspuljer

Gentofte kommune har en række udviklingspuljer, som institutioner, foreninger, oplysningsforbund, projektgrupper og enkeltpersoner kan søge om støtte til initiativer, der styrker vores kultur - og fritidsliv

Gentofte Kommune har oprettet to udviklingspuljer

  • Udviklingspuljen for idræt og motion
  • Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning

Formålet er at støtte arbejdet med at skabe en bred variation af idrætsmuligheder til alles behov.

Læs mere om udviklingspuljerne