Tilskud til deltagelse i aftenskoleundervisning

Gentofte Kommune yder et tilskud på 25% af kursusprisen til pensionister og  efterlønsmodtagere samt registrerede arbejdsledige, der har bopæl i Gentofte Kommune.

Desuden ydes der 25% af kursusprisen til studerende, som er SU-berettiget.

Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningsloven.

Tilskuddet ydes som et nedslag i kursusprisen på 25%.

For at kunne opnå nedsat deltagerbetaling skal undervisningen foregår i Gentofte Kommune.

Oplysningsforbundet/aftenskolen sender ultimo december en samlet opgørelse over de i årets løb ydede tilskud til Kultur, Unge og Fritid, der udbetaler tilskuddet til oplysningsforbundet eller aftenskolen.

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,