Ældreboliger

Ældreboliger er almindelige lejeboliger med køkken og bad. De fleste er 1- og 2-værelseslejligheder, og lejlighederne er handicapvenligt indrettede.

I ældreboligerne er der ikke plejepersonale ansat, men du kan få hjemmehjælp efter samme kriterier som i din nuværende bolig. Du kan læse mere om hjemmehjælp her.

Hvordan søger jeg en ældrebolig?

Du kan ansøge om en ældrebolig ved henvendelse til Pleje & Sundhed, telefon 39 98 05 83 eller via borger.dk.

Visitationskriterier

For at komme i betragtning til en ældrebolig skal du have en varig funktionsnedsættelse, som medfører at du har fået tildelt hjælp af kommunen, enten i form af hjælpemidler, praktisk og/eller personlig hjælp i hjemmet, og adgangsforholdene til din nuværende bolig skal være besværliggjorte og evt. kræve hjælpemidler.

Ud fra faglige kriterier vil det blive vurderet hvorvidt et hjælpemiddel, en boligændring i din nuværende bolig eller et genoptræningsforløb vil kunne tilgodese dit behov.

 

I den samlede vurdering indgår også dine muligheder for selv at kunne skaffe dig en egnet bolig på det almindelige boligmarked. I den forbindelse indhenter vi oplysninger om din formue og indtægtsforhold fra SKAT.

Du får en skriftlig afgørelse på din ansøgning. Du kan forvente at få en afgørelse, inden for 20 arbejdsdage efter vi har alle oplysninger. Er du bosiddende i en anden kommune, kan der gå op til 30 arbejdsdage efter vi har alle afgørelser.

Læs mere om visitation til ældrebolig.

Læs mere om venteliste og ventetid.

Hvor ønsker du at bo?

Når du er godkendt til en ældrebolig, er du omfattet af reglerne om frit valg. Det vil sige, at du kan ønske at bo i Gentofte eller en anden kommune, og du kan også angive, hvilken bebyggelse, du ønsker at bo i. Boligerne tildeles på baggrund af en faglig vurdering af dine aktuelle behov.

Der er særlige forhold omkring boligerne på Strandlund der ikke er omfattet af frit valg. For at søge om bolig på Strandlund skal du være bosiddende i Gentofte Kommune. Boligerne er ikke egnede, hvis du har behov for større indendørs hjælpemidler og der må ikke ryges i boligerne.