Tilsyn med plejeboliger

Både Styrelsen for Patientsikkerhed og Kommunen fører tilsyn

Styrelsens for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Styrelsen fører to forskellige former for tilsyn.

1. Planlagte tilsyn

Styrelsen fører planlagte tilsyn med udvalgte plejeboliger. Det er ikke alle steder, der får tilsyn hvert år. Tilsynssteder udvælges på baggrund af en stikprøve - stederne er tilfældigt udvalgt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

2. Tilsyn som reaktion på bekymring mv. (reaktive tilsyn)

Reaktivt tilsyn betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på tilsyn som reaktion på mistanke eller kendskab til noget, der kan udgøre en fare for patientsikkerheden. De gennemføres på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag eller lignende, og kan være med eller uden varsel.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører både sundhedsfaglige tilsyn og i en 4-årig forsøgsperiode et ældretilsyn. Ældretilsynet er et supplement til de eksisterende tilsyn.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse mere om årets målepunkter, fokusområder mv. for det sundhedsfaglige tilsyn, ligesom du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn.

Tilsynsrapporter

Efter et tilsyn udarbejder styrelsen en rapport, der også offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter for Gentofte Kommunes ældre- og plejeboliger:

Se lovgrundlaget for tilsyn - Sundhedsloven kapital 66 (§ 213 – 216b)

Kommunale tilsyn

Det er sundhedsfagligt personale fra afdelingen i Pleje & Sundhed Myndighed, som gennemfører uanmeldte kommunale tilsyn med Gentofte Kommunes plejeboliger.

Tilsynet får indsigt i dokumentation for udvalgte beboere og undersøger, om dokumentationen lever op til kravene, og om mål og handlinger for beboerens pleje er veldokumenterede.

Tilsynsmedarbejderen taler om muligt med beboeren og beboerens kontaktperson eller den medarbejder, der har plejet beboeren den samme dag. Formålet er at sikre, at der er overensstemmelse mellem de beskrevne mål og handlinger og den pleje, som beboeren har fået.  

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have en tilsynsrapport tilsendt som pdf på plejeogsundhed@gentofte.dk

Du skal være opmærksom på, at hvis du sender personfølsomme oplysninger, bør du i stedet kontakte os via Digital Post på borger.dk eller e-boks.

 

Du kan læse om lovgrundlaget for kommunens tilsyn med plejeboliger her:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=90375 §§ 151 stk.2