Venteliste og ventetid

Der er generelt stor efterspørgsel på at blive visiteret til boliger i Gentofte Kommune. Med mindre du står på garantiventelisten, kan der derfor gå lang tid, før du får tilbudt en bolig.

Plejebolig Jægersborghave

Tildeling af en bolig

Når der er en ledig bolig prioriteres borgere, der står på en garantiliste. Dernæst vurderer Visitationen, hvem der aktuelt har det største behov. Der tages eksempelvis højde for, hvordan det går derhjemme i ventetiden, og om man opholder sig i en midlertidig bolig i ventetiden. Hvis to borgere har lige store behov for en bolig, tilbydes boligen til den borger, der har længst anciennitet på ventelisten.

Ventelisterne ændres hver uge, hvorfor Pleje & Sundhed kun kan give vejledende oplysninger om forventet ventetid på en bolig. Du er velkommen til at kontakte Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83 tast 4 for at få oplyst, hvor mange borgere der aktuelt er på venteliste, og hvad din anciennitet på ventelisten er.

Ældreboliger

Når du er godkendt til en ældrebolig, er du på venteliste, indtil der er en ledig bolig i den eller de bebyggelser du har skrevet på din ansøgning. Hvis du ønsker at søge en bolig i Strandlund er der særlige visitationskriterier. Læs mere i pjecen 'Ældre og plejeboliger i Gentofte Kommune'.

Plejehjem (plejebolig med fast personale) og beskyttede boliger (plejebolig med hjemmehjælp)

Er du godkendt til plejehjem eller beskyttet bolig, har du følgende muligheder:

Generel venteliste (garantilovgivning)

Hvis du ønsker at blive tilbudt en bolig hurtigst muligt, skal du bede om at komme på den generelle venteliste, jævnfør bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger §§ 4-7.

Specifik venteliste (frit valg)

Hvis du ønsker at bo et specifikt sted, står du på ventelisten for borgere med specifikke ønsker. Du skal du være opmærksom på, at ventetiden kan være meget lang.