Visitation til ældre- og plejeboliger

Sådan tager du kontakt, hvis du er interesseret i at søge en ældre- eller plejebolig.

Når du har læst informationerne om ældreboliger, plejeboliger og plejehjem, og du ønsker at ansøge om en bolig, skal du kontakte Boligvisitationen i Pleje & Sundhed. Du kan ringe på telefonnummer 39 98 05 83 klokken 8-16 mandag til torsdag og 8-14 om fredagen.

Visitationssygeplejersken i Boligvisitationen vil tale med dig om din situation lige nu: hvordan er dit helbred? får du hjælp allerede? hvordan er din nuværende bolig?

På baggrund af samtalen og de oplysninger, vi eventuelt allerede har, hvis du får hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, eller hvis du har et hjælpemiddel, vurderer visitationssygeplejersken, om du er berettiget til en bolig, i så fald vil du få et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet skal du udfylde og underskrive og sende til:

Pleje & Sundhed Boligvisitationen
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

En visitationssygeplejerske vil komme på besøg i dit hjem, og i nogle tilfælde tager vi også kontakt til din læge, hjemmeplejen og andre, som kan belyse din situation og dine behov.

Visitationssygeplejersken foretager en faglig vurdering af din helbredstilstand og din bolig og træffer en afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til en bolig. Afgørelsen sender vi til dig. Du kan forvente svar cirka 20 arbejdsdage, efter at vi har alle oplysningerne i din sag.

Venteliste og ventetid

Du kan læse mere om venteliste og ventetid under siden "venteliste og ventetid" (se menuen).

Bo i en anden kommune?

Hvis du ønsker at bo i en anden kommune, eksempelvis for at være tæt på familien, kan det i de fleste tilfælde godt lade sig gøre. Du skal stadig godkendes til ældre- eller plejebolig af os, og samtidig skal du opfylde kravene i den kommune, du ønsker at bo i. Når vi har godkendt dig, sender vi godkendelsen videre til den kommune, du ønsker at bo i.

Hvis du lige nu bor i en anden kommune og ønsker at flytte i ældre- eller plejebolig i Gentofte, skal du søge om det i din hjemkommune. Du skal efterfølgende også godkendes af Gentofte Kommune.

Anke

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om bolig, kan du anke afgørelsen. Du får en klagevejledning sammen med afslaget.

Ansvarlig for siden:

Boligvisitationen
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980583,