Find dagcenter

Et dagcenter er et aktivitetstilbud til hjemmeboende pensionister som har brug for støtte til social kontakt og aktiviteter i hverdagen. Læs mere via listen nedenfor.

Institutioner