Daghjem

Daghjem er et tilbud til hjemmeboende pensionister eller mennesker med særlige behov for hjælp i dagtimerne, herunder mennesker med en demenssygdom. Du skal ansøge om en daghjemsplads.

Daghjem, Rygårdcentret

Hvis du bor hjemme og har et større fysisk og/eller psykisk handicap eller en demenssygdom, har du mulighed for at komme på daghjem. På daghjem tilbydes samvær med andre ældre og personalet, der er forskellige former for aktiviteter, og du kan få personlig og praktisk hjælp til dine behov.

Du kan blive godkendt til daghjemsophold en eller flere dage om ugen. Daghjemsgæsterne betaler 115,00 kroner om dagen for opholdet. Har du helbredstillægskort, kan du få tilskud til betalingen. Læs mere her om helbredstillæg.

Der er mulighed for en kørselsordning til og fra daghjemmet. Denne koster 11,50 kroner per gang.

Hvordan kommer jeg i daghjem?

Du skal kontakte Pleje & Sundhed, Boligvisitationen på telefon 39 98 05 83 eller tal med din eventuelle hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske.

Der kan gå op til ti arbejdsdage, fra du har søgt om daghjem, til vi har truffet en afgørelse.

Daghjemspladserne i Gentofte er alle i Rygårdcentret. Se nedenfor.

I Rygårdcentret er der 40 plejeboliger med fast personale (plejehjem), 62 plejeboliger med hjemmehjælp og 32 aflastningspladser samt en café, som hjemmeboende også har mulighed for at besøge.