Hjælp og pleje

Hvis du har behov for støtte til at klare dig i det daglige, er der en række muligheder for hjælp og støtte.

hjælp og pleje

Træn dig Fri

Når du holder dig fysisk aktiv, kan du bedre bevare eller genvinde din evne til at fungere og klare dig i hverdagen. Samtidig kan fysisk aktivitet øge din sundhed og livskvalitet. Du styrker din balance og dine knogler, så du har mindre risiko for fald og knoglebrud. Fysik aktivitet kan også gavne dit kredsløb, dit blodtryk, humør og søvn.

Ved at være holde dig fysisk aktiv, eventuelt med støtte og vejledning, udskyder du dit behov for andres hjælp, og du vil i højere grad kunne planlægge og mestre din hverdag.

Hvad betyder det for den hjælp, du modtager?

Gentoftes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at vi tilbyder træning til dig, der ikke længere kan klare de daglige gøremål selv, så du kan genvinde mest muligt af dit fysiske funktionsniveau. Hvis du får hjemmehjælp, skal du deltage i de praktiske gøremål, som du har brug for at få løst. I praksis betyder det, at du og medarbejderen i fællesskab udfører opgaverne.

Vi tager altid udgangspunkt i din personlige situation. Når vi skal afdække dit behov for hjælp, tilpasser vi hjælpen til lige netop dig, så du kan øge eller fastholde din evne til at fungere og klare dig i hverdagen længst muligt.

Alle aktiviteter i din hverdag tæller: også at skrive indkøbsseddel, hente post i postkassen, vande blomster og lave mad.

I menuen til venstre finder du flere oplysninger om mulighederne for hjælp og støtte. Hvis du har brug for hjælp i forlængelse af en indlæggelse, vil hospitalet sørge for at kontakte os.

Tværgående Træningsteam

Det Tværgående Træningsteam består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter, der arbejder målrettet med træning i hverdagsaktiviteter. Vi samarbejder med de andre faggrupper i kommunen om at støtte dig i at have en aktiv hverdag.
Træningsforløbet i hverdagsaktiviteter kan foregå i dit hjem eller på steder, hvor du færdes i hverdagen.

Læs mere om træning og genoptræning

Værdighedspolitik

Gentofte Kommune har siden 2016 haft en værdighedspolitik. Den beskriver det værdige ældreliv i forhold til en række temaer.

Politikken er hverdagens rettesnor for medarbejderne i kommunen og for samarbejdet mellem medarbejdere, borgere og pårørende.

Læs værdighedspolitikken

Post til døren

Hvis du har svært ved at hente din post i postkassen, kan du søge om at få post til døren.

Læs mere om post til døren

Hjemmehjælp til praktiske opgaver

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp. Det kan være hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask. Du kan også søge om levering af mad.  Når du søger om hjemmehjælp, vurderer vi om træning, vejledning, andre redskaber eller ændring i indretning af dit hjem forbedrer mulighederne for, at du kan løse de praktiske opgaver i dit hjem.

Læs mere om hjemmehjælp til praktiske opgaver

Hjemmehjælp til personlig pleje

Hvis du har behov for hjælp til at få tøj af og på, komme i bad, på toilet mv kan du søge om hjemmehjælp til personlig pleje.

Læs mere om hjemmehjælp til personlig pleje

Hjemmesygepleje

Hvis din læge vurderer, du har brug for sårpleje, medicindosering eller anden form for sygepleje, kan din læge henvise dig til dette.

Læs mere under hjemmesygepleje

Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen, bl.a. med hjemmeplejen, plejeboliger og sygepleje og træningstilbud. Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvor mangler af betydning for patientsikkerheden vil fremgå. Under dokumenter nederst på siden kan du se de seneste tilsynsrapporter.