Hjælp og pleje

Hvis du er ældre eller handicappet, og behov for støtte til at klare dig i det daglige, har kommunen en række muligheder for at hjælpe.

hjælp og pleje

Gentofte Kommune har en række hjælpemuligheder, som du kan ansøge om. På disse sider finder du flere oplysninger om mulighederne.

For at ansøge om disse muligheder skal du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83 eller mail plejeogsundhed@gentofte.dk.

Hvis du har brug for hjælp i forlængelse af en indlæggelse, vil hospitalet eller genoptræningsstedet sørge for at kontakte Pleje & Sundhed.

Træn dig Fri

Når du holder dig fysisk aktiv, kan du opretholde eller genvinde dit funktionsniveau – samtidig øger fysisk aktivitet din sundhed og livskvalitet. Du styrker din balance og dine knogler, så risikoen for fald og knoglebrud mindskes, ligesom det gavner dit kredsløb, dit blodtryk, humør og søvn.

Erfaringer fra en række undersøgelser viser, at når du inddrages og opfordres til at være aktiv i dit liv, eventuelt med støtte og vejledning fra andre, så har du lettere ved at fastholde dit funktionsniveau. Derved udskyder du dit behov for andres hjælp, og du vil i højere grad kunne planlægge og mestre din hverdag.

Hvad betyder det for den hjælp, du modtager?

Gentoftes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at vi tilbyder træning til borgere, der ikke længere kan klare de daglige gøremål selv, så de kan genvinde mest muligt af fysisk funktionsniveau. Hvis du får hjemmehjælp, skal du deltage i de praktiske gøremål, som du har brug for at få løst. I praksis betyder det, at du og medarbejderen i fællesskab udfører opgaverne.

Vi tager altid udgangspunkt i din personlige situation og dit funktionsniveau. Når vi skal afdække dit behov for hjælp, skræddersyer vi hjælpen til lige netop dig, så du kan øge eller fastholde dit funktionsniveau længst muligt.

Alle aktiviteter i din hverdag tæller: også at skrive indkøbsseddel, hente post i postkassen, vande blomster og lave mad. Det vigtige er, at du hver dag bruger din krop og dit hoved varieret.

Tværgående Træningsteam

Det Tværgående Træningsteam består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter, der arbejder målrettet med træning i hverdagsaktiviteter. Vi samarbejder med de andre faggrupper i kommunen om at støtte dig i at have en aktiv hverdag.

Træningsforløbet i hverdagsaktiviteter kan foregå i dit hjem eller på steder, hvor du færdes i hverdagen.

Værdighedspolitik

Gentofte Kommune vedtog i juni 2016 en værdighedspolitik, som skal være en del af vores hverdag fremover. Her på hjemmesiden kan du læse politikken.

Post til døren

Hvis du har svært ved at hente din post i postkassen. Læs mere under post til døren.

Praktisk hjælp

Hvis du har brug for hjælp til rengøring, indkøb, tøjvask eller levering af mad. Læs under praktisk hjælp.

Personlig pleje

Hvis du har brug for hjælp til at tage tøjet af og på, personlig hygiejne, tilberedning af mad eller andre personlige opgaver. Du kan også læse mere om hjemmesygeplejen og omsorgstandplejen. Læs mere under personlig pleje.

Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen, bl.a. med hjemmeplejen, plejeboliger og sygepleje og træningstilbud. Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvor mangler af betydning for patientsikkerheden vil fremgå. Under dokumenter nederst på siden kan du se de seneste tilsynsrapporter.