Frit valg af leverandør til hjemmehjælp

Der er frit valg af leverandør til hjemmehjælp. Derfor skal du tage stilling til, hvem der skal være din leverandør.

Indkøbsordning

Hvis du har fået bevilget hjemmehjælp (praktisk hjælp eller personlig pleje), er næste skridt at vælge leverandør.

Du kan vælge mellem private hjemmehjælpsleverandører og den kommunale hjemmepleje.

Når du er godkendt, vil du modtage skriftligt materiale om leverandørerne i din e-boks. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du modtage det med almindelig brev-post.

Du skal senest den efterfølgende hverdag melde tilbage, hvilken leverandør du ønsker. Nedenfor finder du information om leverandørerne.

Kan jeg ombestemme mig?

Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet.

Hvis du vil skifte leverandør, kan du kontakte Pleje & Sundhed på tlf. 78 76 75 35 eller mail plejeogsundhed@gentofte.dk, eller du kan tage kontakt til din nuværende leverandør.

Hvis du eksempelvis den 20. juni meddeler, at du vil have en ny leverandør af hjemmehjælp, får du første gang hjælp fra den nye den 1. august. I mellemtiden fortsætter den nuværende leverandør selvfølgelig.

Alle leverandørerne har en kontrakt med kommunen og lever op til kommunens kvalitetskrav.

Leverandører af hjemmehjælp

Fra 1. juni 2019 leverer to private leverandører og den kommunale leverandør af hjemmepleje hjemmehjælp til borgere i Gentofte Kommune.

Godkendte leverandører til indkøb

Har du fået bevilget indkøbsordning, kan du vælge mellem følgende leverandører:

Godkendt leverandør til madservice

Har du fået bevilget madservice, leveres den af den godkendte leverandør: