Hjemmesygepleje

Hvis du har brug for sårpleje, medicindosering eller anden form for sygepleje udført hjemme hos dig, kan du få gratis hjælp fra hjemmesygeplejen.

Hjemmesygepleje er sygepleje udført i hjemmet.

Vurderer din læge, at du har brug for sårpleje, medicindosering eller anden form for sygepleje i hjemmet, kan din læge henvise dig til dette.

Hjemmesygepleje er gratis og udføres efter henvisning og en individuel faglig vurdering af Gentofte Kommunes hjemmesygeplejersker. Sygepleje i hjemmet kan udføres hele døgnet, alt efter hvilken opgave der er tale om.

Eksempler på hjemmesygepleje:

  • Sårpleje og injektioner
  • Medicindosering og smertebehandling
  • Sygdomsforebyggende pleje og rådgivning
  • Pleje til alvorligt syge og døende.

Har du behov for hjemmesygepleje, skal du henvende dig til din praktiserende læge, som tager kontakt til Pleje & Sundhed.

Gentofte Kommune har også to sygeplejeklinikker. Sygeplejeklinikkerne er for dig, som er henvist til sygepleje og selv kan komme hen på klinikken, eventuelt med hjælp fra dine pårørende. Læs mere om sygeplejeklinikkerne her.

Styrelsen for Patientsikkerhed aflagde i september 2017 risikobaseret tilsyn hos hjemmesygeplejen.

Ansvarlig for siden:

Boligvisitationen
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980583,