Midlertidigt ophold i anden kommune

Kan jeg få hjemmehjælp i sommerhuset?

sommerhus

Hvis du får hjemmehjælp eller sygepleje i Gentofte Kommune, har du mulighed for også at få hjælp, når du er i sommerhus, på højskole eller på familiebesøg i en anden kommune.

Varsel

Det kan være svært at sætte ændringer i gang med meget kort varsel. Du skal derfor give besked i god tid og helst en uge inden, så vi kan bestille hjælpen til dig under dit midlertidige ophold i en anden kommune.

Hjemmehjælp

Når du får hjemmehjælp under et midlertidigt ophold, leveres den ud fra det serviceniveau, der er vedtaget i den kommune, du opholder dig i. Det betyder, at der kan være forskel på hjælpen du modtager i Gentofte kommune, og den hjælp du modtager under det midlertidige ophold.

Du skal selv kontakte den kommune, du skal opholde dig i, og fortælle hvornår hjælpen skal starte. Det er en god idé at kontakte kommunen i god tid inden opholdet.

Husk at du skal afmelde madservice, indkøbsordningen og hjemmehjælpen, dagcenter, træningsaftaler osv. i Gentofte Kommune, inden du tager afsted.

Hvis din sommerhuskommune ønsker yderligere oplysninger, kan Pleje & Sundhed Myndighed kontaktes på 78 76 76 43 eller 39 98 08 50.

Sygepleje

Får du sygepleje, skal du tale med sygeplejersken om dit midlertidige ophold i en anden kommune, så hjemmesygeplejen kan bestille sygepleje til dig der.

 

 

Ansvarlig for siden:

Pleje og Sundhed Kvalitet og Udvikling
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, 39980000,