Personlig pleje

Hvis du har behov for støtte til af- og påklædning, toiletbesøg, sygepleje, tandpleje eller andre personlige opgaver hjemme hos dig selv, kan du få hjælp til personlig pleje.

kontakt

Har du brug for hjælp til personlig pleje kan du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83 eller mail plejeogsundhed@gentofte.dk. 

Personlig pleje omfatter en række af ydelser. Du kan ansøge om hjælp til disse opgaver:

Hjemmehjælp til personlig pleje

Hvis du har brug for støtte til af- og påklædning, personlig hygiejne, tilberedning af mad eller andre personlige opgaver. 

Hjemmesygepleje

Hvis du har behov for sårpleje, medicindosering eller anden form for sygepleje.

Omsorgstandpleje

Hvis du har brug for tandpleje, men ikke er i stand til at benytte de eksisterende tilbud om tandpleje, kan du få tilbudt omsorgstandpleje i dit hjem, i plejebolig eller på tandklinik.