Hjemmehjælp til personlig pleje

Hvis du har behov for hjælp til at få tøj af og på, komme i bad, på toilet mv kan du søge om hjemmehjælp til personlig pleje.

 

Sådan søger du hjemmehjælp

Kontakt Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 3998 0583 tast 5. 
For at kunne vurdere dit behov for hjælp vil en medarbejder ofte foretage et besøg i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer, behov for træning og hjælp.
Hjemmehjælp er gratis.

Hvornår får du svar?

Der kan gå op til tre arbejdsdage, fra du har ansøgt om personlig pleje, til vi har truffet en afgørelse. Hvis du har akut behov for hjælp til personlig pleje, kan du få det inden for et døgn.

Frit valg af leverandør

Når du har fået bevilget hjemmehjælp til personlig pleje, kan du vælge mellem tre leverandører:

 

Alle leverandørerne har en kontrakt med kommunen og lever op til kommunens kvalitetskrav.

Når du er godkendt, vil du modtage skriftligt materiale om leverandørerne i din e-boks. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du modtage det med almindelig brev-post.

Skift af leverandør

Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Hvis du vil skifte leverandør, kan du kontakte Pleje & Sundhed på tlf. 3998 0583 tast 5 eller mail plejeogsundhed@gentofte.dk, eller du kan tage kontakt til din nuværende leverandør.

Fleksibel hjemmehjælp

Når du får hjælp, har du mulighed for fleksibel hjemmehjælp. Det vil sige, at du har mulighed for at bytte en opgave til en anden en gang imellem. Læs mere i servicebeskrivelsen side 14.

Hjemmesygepleje

Hvis du har behov for sårpleje, medicindosering eller anden form for sygepleje, se mere her: læs mere om hjemmesygepleje

Omsorgstandpleje

Hvis du har brug for tandpleje, og ikke er i stand til at benytte de eksisterende tilbud om tandpleje, kan du få tilbudt omsorgstandpleje.

Via omsorgstandplejen vil du få undersøgt dine tænder og eventuelle proteser 1-2 gange om året. Undersøgelser og behandling sker i dit hjem, i din plejebolig, på tandklinik eller hos din nuværende tandlæge, hvis din tandlæge har overenskomst med kommunen. 

Sådan søger du omsorgstandpleje

Hvis du bor i eget hjem, skal du kontakte  Pleje & Sundhed på telefon 3998 0583 tast 4.
Hvis du bor på i plejebolig eller plejehjem, skal du kontakte plejepersonalet på stedet.

Hvad koster omsorgstandpleje

Der er en egenbetaling for at være tilmeldt omsorgstandpleje. Prisen fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet.