Hjemmehjælp - personlig pleje

Har du behov for personlig hjælp og pleje, kan du ansøge kommunen om hjælp til eksempelvis af- og påklædning, personlig hygiejne, spisning eller andre former for personlige opgaver.

Du kan få hjælp til personlige pleje, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, har behov for støtte til personlige opgaver. 

Personlig pleje omfatter blandt andet hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, bad samt hjælp til at drikke og spise mad.

Når du får hjemmehjælp, har du ret til fleksibel hjemmehjælp. Det vil sige, at du har mulighed for at bytte en ydelse til en anden en gang imellem.

Du har, som modtager af hjemmehjælp, frit valg af hjemmehjælpsleverandør. Gentofte Kommune samarbejder med flere forskellige leverandører af hjemmehjælp, som du kan vælge imellem. Læs mere om frit valg af hjemmehjælpsleverandør.

Hvis du har behov for hjælp til personlig pleje, skal du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83. 

For at kunne vurdere dit behov for støtte vil en medarbejder fra Pleje & Sundhed ofte foretage et besøg i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer og behov.

Der kan gå op til tre arbejdsdage, fra du har ansøgt om personlig pleje, til vi har truffet en afgørelse. Hvis du har akut behov for hjælp til personlig pleje, kan du få det inden for et døgn.

Du kan læse mere om personlig pleje i pjecen 'Servicebeskrivelse for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter'