Hjemmehjælp til praktiske opgaver

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp. Hvis du bor sammen med et familiemedlem, der kan løse de praktiske opgaver, kan du som udgangspunkt ikke få bevilget hjælp til praktiske opgaver.

Indkøb

Du kan søge om hjælp til:

  • Rengøring: lettere rengøring af en stue, et soveværelse, køkken, bad og entré.
  • Tøjvask: vask, tørring, sortering og sammenlægning af tøj.
  • Indkøb: bestilling af dagligvarer.
  • Madservice: levering af måltider.

Når du søger om hjemmehjælp til praktiske opgaver, vurderer vi – som loven siger, at vi skal - om træning, vejledning, andre redskaber eller ændring i indretning af dit hjem forbedrer mulighederne for, at du kan løse de praktiske opgaver i dit hjem. Det kan fx være, at en anden støvsuger eller andre redskaber kan forbedre mulighederne for at du kan klare de praktiske opgaver selv. Disse redskaber skal du selv købe.

Hvis du får bevilget hjemmehjælp til praktiske opgaver, forventer vi, at du deltager i at løse opgaverne, i det omfang det er muligt for dig.

Tøjvask

 Vask af tøj foregår enten i din egen vaskemaskine eller på fællesvaskeri.

Indkøb

Hvis du selv planlægge dit indkøb, kan du købe ind via en indkøbsordning, hvor du bestiller varerne over internet eller telefon. Hvis du ikke selv kan planlægge eller bestille, kan du få bevilget hjemmehjælp til at bestille varer via indkøbsordningen.

Madservice

Gentofte Kommune tilbyder kold og varm mad. Kold mad leveres 1-3 gange om ugen, mens varmt mad leveres dagligt. Hvis du ikke selv kan bestille maden, kan du også få hjælp til det.

Særlig kost - diætkost og kost til småt spisende

Der findes både diætkost, fx diabeteskost, og kost til småtspisende. Kost til småtspisende er kost, hvor portionerne er mindre, og energitætheden højere. Det kan være relevant, hvis du ligger lavt i vægt, er svækket og/eller har meget nedsat appetit. 
Har du behov for diætkost, skal du henvende dig hos din egen læge. Så sender lægen information til kommunen.

Hjemmehjælp i en kortere periode

Også yngre og ellers raske borgere kan have brug for hjælp i en kort periode.
Hvis du på grund af fx et brækket arm, ben eller lignende ikke selv kan klare rengøringen eller tøjvasken og/eller mere personlige opgaver som fx et bad og påklædning i en periode, kan du få hjemmehjælp i en kortere periode. Hjælpen tildeles i en afgrænset periode, indtil du kan klare dig selv igen. Du kan få mere information om midlertidig hjælp ved at ringe til Pleje & Sundhed på 3998 0583, tast 5.

Priser

Praktisk hjælp er gratis, men du skal selv betale for rengøringsmidler, tøjvask/vaskemidler og dagligvarer samt maden ved madservice. Aktuelt (marts 2020) er priserne på madservice:

Kold mad leveret: 55 kr.
Normal portion varm mad: 72 kr.
Lille portion varm mad: 69 kr.

Levering af varm mad er muligt en eller flere af ugens dage - der leveres dagligt. Kold mad leveres 2 gange ugentligt af Det Danske Madhus (den ene leverandør) og 3 gange ugentligt af Café Heis (den anden leverandør). Det er også muligt at bestille forret og/ eller dessert.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om hjemmehjælp, indkøbsordning eller madservice kan du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 3998 0583, tast 5. 

Frit valg af leverandør

Når du har fået bevilget hjemmehjælp til praktiske opgaver, kan du vælge mellem tre leverandører: 

 

Når du har fået bevilget indkøbsordning, kan du vælge mellem to leverandører:

 

Når du har fået bevilget madservice, kan du vælge mellem to leverandører:  

Alle leverandørerne har en kontrakt med kommunen og lever op til kommunens kvalitetskrav.

Skift af leverandør

Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Hvis du vil skifte leverandør, kan du kontakte Pleje & Sundhed på tlf. 3998 0583 tast 5 eller mail plejeogsundhed@gentofte.dk, eller du kan tage kontakt til din nuværende leverandør.

Fleksibel hjemmehjælp

Når du får hjælp, har du mulighed for fleksibel hjemmehjælp. Det vil sige, at du har mulighed for at bytte en opgave til en anden en gang imellem. Læs mere i servicebeskrivelsen side 14.