Indkøbsordning

Du kan få hjælp til at købe ind, hvis du i en periode eller varigt ikke er i stand til at klare indkøb af dagligvarer.

Indkøbsordning

Hvis du ikke er i stand til at købe ind eller transportere dine varer hjem, har du mulighed for at blive tilknyttet indkøbsordningen.

Når du er tilknyttet indkøbsordningen, bestiller du eller din hjemmehjælper dine varer over telefonen eller internettet hos en indkøbsleverandør, som derefter leverer varerne direkte til dig. Vi stiller krav om faste chauffører, der leverer varerne, og de kan også hjælpe med at sætte køle- og frostvarerne på plads, hvis du har brug for det. Du vil altid få varer på en fast dag en gang om ugen.

Betaling

Du betaler selv for dine varer, men leveringen er gratis for dig, da kommunen betaler. Du kan betale for dine varer over betalingsservice eller med dankort. 

Hvis du kun har behov for midlertidig hjælp til indkøb, skal du betale en del af leveringen selv.

Frit valg af leverandør

Du har i indkøbsordningen frit valg af leverandør. Gentofte Kommune har i øjeblikket samarbejde med to professionelle indkøbsfirmaer. Du kan orientere dig om de private leverandører via link til deres hjemmesider nederst på siden.

Ansøg om hjælp til indkøb

Har du brug for hjælp til indkøb af dagligvarer, skal du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83. Visitationen vurderer herefter, om du kan blive tilknyttet indkøbsordningen.

Hvis du ikke selv kan planlægge indkøbet og bestille varerne, kan du få visiteret ekstra tid af din leverandør af hjemmehjælp til dette.

For at kunne vurdere på det rette grundlag, vil en medarbejder fra Pleje & Sundhed ofte tale med dig om dine muligheder og behov, som regel sker det ved et besøg i dit hjem.

Der kan gå op til ti arbejdsdage, fra du har ansøgt om indkøbsordning, til vi har truffet en afgørelse.