Kvalitet og service

Disse sider henvender sig til borgere, pårørende og sagsbehandlere, der ønsker information om serviceniveauet på pleje- og sundhedsområdet.

Du kan få indblik i retningslinjerne for tildeling af hjælp samt få viden om indholdet og omfanget af den hjælp og støtte, der gives på pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune.

I menuen til højre finder du følgende materiale:

  • Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, der beskriver serviceniveauet for tildeling af hjælp og støtte samt indholdet og omfanget af ydelserne.
  • Sagsbehandlingsfrister for, hvornår borgeren kan forvente svar på sin ansøgning