Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser

Gentofte Kommunes serviceniveau på pleje- og sundhedsområdet fremgår af de politisk besluttede kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarderne kan du som borger få klar information, om hvilken hjælp du kan forvente og er berettiget til i forhold til loven.

Her finder du alle kvalitetsstandarder på pleje- og sundhedsområdet. Kvalitetsstandarder er beskrivelser af kommunens serviceniveau, og de fungerer som et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed på serviceområderne. Kvalitetsstandarderne indeholder følgende:

 • Beskrivelse af indhold, omfang og udførelsen af hjælp
 • Klare mål for ydelserne og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål
 • Kommunalbestyrelsens kvalitetskrav til leverandører af hjælp, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø mv.

Hjælpen på pleje- og sundhedsområdet gives med afsæt i følgende lovgivning:

 • Lov om social service
 • Sundhedsloven
 • Bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. 
 • Lov om almene boliger.

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året vedtage en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Derudover er der udarbejdet kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet, herunder tekniske og kropsbårne hjælpemidler, boligændringer samt biler. Ligeledes er der udarbejdet en kvalitetsstandard for dagcentre og daghjem samt ydelsesbeskrivelser for sociale ydelser, som tildeles af Pleje & Sundhed. Alle standarderne revideres af Pleje & Sundhed og godkendes politisk hvert år.

Nederst på denne side finder du vores kvalitetsstandard, der gælder for alle ydelser på pleje- og sundhedsområdet:

 • Dagcentre og daghjem
 • Hjemmepleje og hjemmesygepleje i eget hjem og plejebolig
 • Hjælpemidler, boligindretning og biler
 • Rehabilitering, genoptræning, samt forebyggende og vedligeholdende træning
 • Sociale ydelser, bevilget af Pleje & Sundhed.

I dokumentet ’Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet’ (link nedenfor) finder du alle fælles informationer gældende for ydelser på pleje- og sundhedsområdet.