Sagsbehandlingsfrister - Pleje & Sundhed

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min sagsbehandling hos Pleje & Sundhed?

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandlings af ansøgningssager på det sociale område.

Fristerne nedenfor gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget en ansøgning, til der senest skal være truffet afgørelse. 

Kan kommunen ikke overholde fristen, får ansøgeren skriftlig besked om, hvornår der kan forventes svar. 

Fristerne gælder også for klagesager, som Ankestyrelsen har hjemvist til ny behandling i kommunen. 

Du kan læse nærmere om det typiske forløb i sager med frister på op til 30, 40, 100 og 130 arbejdsdage under dokumenter.

 

Op til 3 arbejdsdage:

 • Personlig hjælp (lov om social service § 83). - Er der akut behov for personlig hjælp og pleje, ydes denne inden for et døgn
 • Rehabilitering til personlig hjælp (lov om social service § 83 a)
 • Madlevering/madservice (lov om social service § 83)
 • Afløsning/aflastning i hjemmet (lov om social service § 84, stk. 1)
 • Genoptræning (lov om social service § 86)
 • Plejevederlag (lov om social service §§ 120, 121, 122).

Op til 10 arbejdsdage:

 • Praktisk hjælp (lov om social service § 83)
 • Rehabilitering til praktisk hjælp (lov om social service § 83 a) 
 • Indkøbsordning (lov om social service § 83)
 • Dagcenter og daghjem (lov om social service §§ 79 og 84, stk. 1)
 • Midlertidigt ophold/aflastningsophold (lov om social service § 84, stk. 2) 
 • Individuel befordring (lov om social service § 117)
 • Plejeorlov (lov om social service § 118).

Op til 15 arbejdsdage:

 • Hjælpemidler – kropsbårne (lov om social service § 112) - genbevillinger.

Op til 20 arbejdsdage:

 • Udpegning af egen hjælper til hjemmehjælp (lov om social service § 94)
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (lov om social service § 95)
 • Hjælpemidler – tekniske genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder (lov om social service §§ 112 og 113) - Fristen gælder for standardhjælpemidler. F.s.a. individuelt tilpassede hjælpemidler henvises til frister på 40 arbejdsdage nedenfor. Er der akut behov for et hjælpemiddel, ydes dette inden for et døgn
 • Boligændringer – mindre ændringer (lov om social service § 116)
 • Ældrebolig (lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 5, stk. 2)
 • Plejebolig med hjemmehjælp (lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 5, stk. 2)
 • Plejebolig med fast hjemmehjælp (plejehjem) (lov om almene boliger § 5, stk.2). 

Op til 30 arbejdsdage:

 • Hjælpemidler – kropsbårne (lov om social service § 112) 
 • Ansøgning fra borgere i anden kommune: Ældrebolig (lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 5, stk. 2)
 • Ansøgning fra borgere i anden kommune: Plejebolig med hjemmehjælp (lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 5, stk. 2)
 • Ansøgning fra borgere i anden kommune: Plejebolig med fast hjemmehjælp (plejehjem) (lov om almene boliger § 5, stk. 2).

Op til 40 arbejdsdage:

 • Hjælpemidler – tekniske genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder (lov om social service §§ 112 og 113). 
   

Op til 100 arbejdsdage:

 • Handicapbil (lov om social service § 114). 

Op til 130 arbejdsdage:

 • Boligændringer – større ændringer/ ombygninger, hvor der kræves bistand fra arkitekt (lov om social service § 116).