Nytænkning af ældreplejen

Gentofte Kommune vil gerne understøtte borgernes mulighed for at leve et selvstændigt og uafhængigt liv, blandt andet gennem anvendelse af velfærdsteknologi.

I Gentofte arbejder vi med nytænkning af ældreplejen, for at sikre at vi både nu og i fremtiden har de rigtige tilbud til borgerne. Det gælder både i forhold til dem der har brug for lidt hjælp i en kort periode eller daglig hjælp.

Det gode liv i 2025

Gentofte Kommune vil i løbet af de næste 10 år opleve forandringer i gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier, holdninger og ressourcer end nutidens ældre bliver en del af gruppen på 60+ år, og de ældre generationer vil komme til at fylde mindre.

Om ti år vil Gentofte Kommune derfor stå overfor en ny gruppe af ældre borgere, som er forandret på en række områder. Forandringer kalder ofte på nye svar. Gentofte Kommune har derfor gennemført projektet ”Det gode liv i 2025” i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning og Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Formålet med projektet har været at opnå indsigt i værdier, ressourcer og holdninger blandt fremtidens ældre borgere.

Du kan læse om projektets resultater i rapporten ”Det gode liv i 2025 - Konklusioner”.  Resultaterne vil blive inddraget i kommunens fremadrettede, strategiske arbejde med at udvikle nye initiativer på ældreområdet.

'Træn Dig Fri - Træning i hverdagsaktiviteter'

Vi arbejder med rehabilitering eller hverdagstræning i alt hvad vi gør, fordi vi tror på at det giver mening. Vi tror på, at alle har et potentiale til vedligeholde eller forbedre deres fysiske niveau, så man kan blive ved med at gøre de ting, man sætter pris på, uanset om det er golf, bridge eller læse. For så kan man også klare sig længst muligt uden at få brug for hjælp.

Træn Dig Fri betyder at du ofte vil få tilbudt en eller anden form for træning, og at du vil blive inddraget i den daglige hjælp, hvis du har hjemmehjælp. Du kan læse mere i pjecen "Træn dig fri - Bedre hverdag gennem træning".

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi som vejen til nytænkning i ældreplejen blev for alvor sat på dagsordenen i Gentofte Kommune i 2009. Siden da er en række initiativer og analyser med henblik på øget brug af velfærdsteknologi i ældreplejen og på genoptræningsområdet fulgt.

Følgende succeskriterier er udgangspunkt for initiativer, der sættes i gang:

  • At borgerne oplever, at de bliver mere selvhjulpne og får positive erfaringer med velfærdsteknologi 
  • At medarbejderne oplever, at velfærdsteknologien forbedrer arbejdsmiljøet 
  • At kommunen kan frigøre ressourcer knyttet til den plejesituation, hvor velfærdsteknologien afprøves
  • At brugere, medarbejdere og kommunen oplever, at velfærdsteknologien kan give samme eller bedre service for færre ressourcer.

Der bliver arbejdet med forskellige typer af indsatser. Både allerede kendte teknologier, som nemt kan afprøves på forsøgsbasis i driften samt udvikling af helt nye teknologier med fokus på brugerdreven innovation og offentligt-privat samarbejde.

Firekommunesamarbejdet om velfærdsteknologi

I sommeren 2009 blev der etableret et tværkommunalt samarbejde mellem Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte Kommune med formål at afprøve udvalgte velfærdsteknologier. 
 
En projektgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra ældreområdet samt udviklingskonsulenter arbejder med modning af ideer og ansøgning af fonde med henblik på at afprøve velfærdsteknologier og udveksle erfaringer om, hvor implementering kan være succesfuld. Samarbejdet er veletableret og der arbejdes fortsat på tværkommunale initiativer for at udnytte mulighederne i velfærdsteknologi..
 
Projektgruppen refererer til en styregruppe bestående af de fire kommuners kommunaldirektører.

Sekretariatsbetjening varetages fra Social & Sundhed i Gentofte Kommune.

For mere info om velfærdsteknologi kontakt tovholder Marcello Ghin fra Stab & Udvikling, Social & Sundhed, på mghi@gentofte.dk eller på telefon 3998 6015.