Hjælpemidler og tilpasning af din bolig

Der findes mange muligheder for at gøre din hverdag lettere.

Hjælpemidler, du selv kan købe

Der findes mange hjælpemidler, der kan gøre din hverdag lettere. Kun en del af dem er hjælpemidler kommunen kan bevilge. Hjælpemidler som fx køkkenredskaber, gribetænger, hvilestole mv. skal man selv anskaffe.

hjælpemiddeldatabasen kan du få et overblik over hvilke hjælpemidler, der findes. Der er også flere patientforeninger, der har salg af hjælpemidler, fx Gigtforeningen.

Træning og genoptræning 

I nogle tilfælde kan træning og genoptræning være med til, at du kan genvinde funktioner, som fx at gå på trapper. Træning kan også gøre, at du kan blive ved med at klare dig uden hjælpemidler.

Når du søger kommunen om hjælp, ser vi på, om træning og genoptræning kan forbedre din situation.

Hjælpemidler når du bliver udskrevet fra hospital

Hvis du bliver udskrevet fra hospitalet og i den forbindelse midlertidigt har brug for hjælpemidler, vil du få dem udleveret af hospitalet. Det kan fx være krykker (albuestokke), rollator eller kørestol.

Hjælpemidler fra kommunen

Hvis du har svært ved at klare hverdagen fx ved at komme rundt og derfor har brug for et hjælpemiddel, kan du måske få støtte af Gentofte Kommune til at anskaffe dette.  

For at være berettiget til et hjælpemiddel, skal alle nedenstående punkter være opfyldt:

 • Du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som hjælpemidlerne kan afhjælpe
 • Din situation er permanent (dvs. din funktionsnedsættelse er varig)
 • Din læge har vurderet, at alle behandlingsmuligheder er udtømte (fx at en operation eller en anden behandling ikke vil forbedre din mulighed for at klare dig)
 • Hjælpemidlet skal give en væsentlig lettelse i din hverdag   

Du kan læse om servicelovens regler på området her 

Typer af hjælpemidler og boligtilpasninger

Hjælpemidler bevilges ud fra forskellige paragraffer i lovgivningen, og der er forskel på om et hjælpemiddel betragtes som

 • et hjælpemiddel til udlån (fx kørestole og rollatorer)
 • et personligt hjælpemiddel (fx bandager, brokbind, brystprotester, diabeteshjælpemidler, kompressionsstrømper*, korsetter, lændebælter, ortopædiske sko og -indlæg, parykker, proteser, skinner, stomihjælpemidler)
 • en boligtilpasning (fx døråbner).

*OBS: kommunen bevilger ikke almindelige støttestrømper, som man anvender til fx flyrejser. 

Bleer og katetre

Modtager du hjemmehjælp eller sygepleje og får du brug for bleer eller andre hjælpemidler der relaterer sig til urin/afføringsinkontinens skal du kontakte din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske.

Modtager du ikke hjemmehjælp eller hjemmesygepleje og mener du har brug for bleer eller andre hjælpemidler der relaterer sig til urin/afføringsinkontinens skal du kontakte din praktiserende læge. Vurderer din læge herefter at du har et behov sender han en anmodning til kommunen og du vil blive kontaktet af en kontinenssygeplejerske.

Høreapparat

Ortopædiske sko og –indlæg

For at være berettiget til indlæg eller ortopædiske sko skal du have en varig lidelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte – det vil fx sige, at en læge har vurderet at en operation ikke kan forbedre tilstanden.

Det er enten din egen læge, en speciallæge eller en hospitalslæge, der skal foretage undersøgelse og vurdering. Kommunen træffer afgørelse, om du er berettiget til indlæg eller ortopædiske sko ud fra den lægelige vurdering. For at ansøge om indlæg eller ortopædiske sko skal du derfor først undersøges af en læge. Kommunen skal derefter have adgang til de lægelige oplysninger.

Egenbetaling

Får du bevilget ortopædiske sko vil der være en egenbetaling på 900,- kr. for voksne og 490,- for børn.

Ansøgning

Ortopædiske sko og indlæg hører under kategorien ´Kropsbårne hjælpemidler´. Du søger om ortopædiske sko og indlæg via borger.dk. I ansøgningsskemaet kan du vedhæfte lægelige oplysninger.

Søg om sko og indlæg

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler (også kaldet Kropsbårne hjælpemidler) er hjælpemidler, som du selv indkøber med en bevilling fra kommunen. Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan købe hjælpemidlet, når du har fået en bevilling. Hvis du anskaffer hjælpemidlet før, du har fået en bevilling, skal du selv betale det.

Lægens vurdering
Før du kan søge om personligt hjælpemiddel, skal du undersøges (udredes) af din læge. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge evt. på sygehuset. Kommunen skal have adgang til de lægelige oplysninger, du har mulighed for at vedhæfte dem i ansøgningen. Er du undersøgt (udredt) på hospitalet kan du finde oplysningerne i din journal på sundhed.dk. Har du ikke mulighed for at sende de lægelige oplysninger, er det vigtigt at du i din ansøgning oplyser hvor og hvornår, du er undersøgt af en læge, og at du giver samtykke til, at kommunen kan indhente disse oplysninger.

Ansøgning

Søg om personligt hjælpemiddel

Egenbetaling

Når du modtager en bevilling, får du samtidig oplysninger om hvilke(n) leverandør(er) vi har aftale med. Hvis du vælger et hjælpemiddel der er dyrere end det hjælpemiddel, du kan få gennem en af de leverandører, kommunen har aftale med, skal du selv betale merudgiften.

Reparation af hjælpemidler

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, skal du kontakte den leverandør, du har fået det fra, fx den bandagist, du har fået en skinne eller bandage fra.

 

Hjælpemidler til udlån

Modtager du

Tilskud til handicapbil

Modtager du

Boligtilpasning

Modtager du

Sagsbehandlingsfrister Pleje & Sundhed

Modtager du

xxxxx

 

 

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor du kan have gavn af et hjælpemiddel, kan du søge om at få bevilget hjælpemidlet af Pleje & Sundhed, som vil vurdere, om du er berettiget til at få hjælp. 

I forbindelse med behandling på et hospital vil du få udleveret de relevante hjælpemidler af hospitalet, hvis du midlertidigt har brug for hjælpemidler.

Kommunen bevilger en række forskellige hjælpemidler bl.a.:

 • Engangsartikler, fx bleer og katetre
 • Kropsbårne hjælpemidler, fx kompressionsstrømper og ortopædiske sko
 • Udlånshjælpemidler, fx kørestol og rollator
 • Handicapbil
 • Boligændringer.

Nogle hjælpemidler låner du af kommunen, andre får du helt eller delvist tilskud til efter forudgående bevilling.

Læs også pjecen 'Støtte til bil' nederst på siden.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, kan du søge digitalt via linket ’Søg om hjælpemidler’ i højre hjørne.

Du har også mulighed for at sende ansøgningen med post. Det gør du ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til:

Pleje & Sundhed Hjælpemidler
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Hent Ansøgningsskema til hjælpemidler.

Ansøgning om hjælpemiddel kan også sendes til e-postadressen hjaelpemidler@gentofte.dk.

Din ansøgning vil blive vurderet i forhold til dine behov og kommunens serviceniveau, og du vil modtage en skriftlig afgørelse. For at kunne vurdere din ansøgning bedst muligt vil en medarbejder fra Pleje & Sundhed ofte besøge dig i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer og behov i vante omgivelser. Læs om sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet her.

Få hjælp med det samme

Du har også mulighed for at møde op i 'Hjælpemiddel-hjælpen' hver torsdag mellem klokken 10 og 11. Her vil du kunne få råd og vejledning af en sagsbehandlende terapeut, både til indstilling og brug af de hjælpemidler du allerede har, og til at ansøge om hjælpemidler. Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel, kan du også afhente det her selv, i stedet for at skulle afvente kørsel og være hjemme i et særligt tidsrum til levering. I ukomplicerede sager kan terapeuten klare sagsbehandlingen på stedet, så du får hjælpemidlet med hjem med det samme.

Hjælpemiddel-hjælpen bor i Hjælpemiddeldepotet på Rådhuset ind ad indkørslen ved Emmasvej 10, og så på venstre hånd.

På Borger.dk og på Hjælpemiddelbasen kan du læse mere om hjælpemidler, dine muligheder, og hvilke typer af hjælpemidler der findes.