Træning og genoptræning

Du kan få tilbud om genoptræning, hvis du er svækket efter sygdom eller indlæggelse på hospital. Hvis du har problemer med at klare din dagligdag kan hjælpemidler være med til at gøre din hverdag lettere.

Genoptræning og hjælpemidler kan være med til at sikre, at du kan klare de dagligdags opgaver længst muligt, også efter sygdom eller indlæggelse.

Genoptræning efter indlæggelse

Hvis du har været behandlet eller indlagt på et hospital, og hospitalslægen vurderer, at du har behov for træning for at genopnå dine tidligere færdigheder.

Genoptræning efter sygdom

Hvis du er svækket på grund af sygdom uden forudgående hospitalsindlæggelse, men kan opnå dine tidligere færdigheder gennem genoptræning.

Vedligeholdelsestræning

Hvis du føler dig svækket, eller har svært ved at klare de daglige gøremål, kan vedligeholdelsestræning være med til at sikre, at du fortsat kan klare dig selv.

Hjælpemidler

Hvis du har svært ved at klare dagligdagens opgaver, kan du måske have gavn af et hjælpemiddel, som for eksempel en rollator eller kompressionsstrømper. 

Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen, bl.a. med hjemmeplejen, plejeboliger og sygepleje og træningstilbud. Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvor mangler af betydning for patientsikkerheden vil fremgå. Under dokumenter kan du se de seneste tilsynsrapporter.

Kvalitetsstandard

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang om året en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Kvalitetstandarden indeholder følgende:

  • Serviceniveauet
  • Forvaltningsgrundlaget – som bl.a. beskriver, hvordan der træffes afgørelser om hjælpen
  • Serviceinformation – som giver indsigt i det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har vedtaget – typisk i form af en ”Servicebeskrivelse”

Under dokumenter nederst på siden kan du se kvalitetsstandarden og servicebeskrivelsen.