Genoptræning efter sygdom

Du kan få hjælp til træning, hvis du har svært ved at klare daglige gøremål på grund af sygdom eller svækkelse uden forudgående sygehusindlæggelse.

Hvis du er svækket efter sygdom og har svært ved at klare dagligdagen, kan du få hjælp til træning.

Det er typiske din egen læge eller hjemmesygeplejeske, der kontakter os. Du er også velkommen til selv at kontakte Tranehaven, hvis du tænker, at du har behov for genoptræning efter sygdom.

Tranehaven er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og genoptræning (rehabilitering).

Efter henvisning eller kontakt til Tranehaven vil du modtage et telefonopkald og/eller blive indkaldt til en samtale og vurdering i forhold til, hvilket tilbud eller forløb Tranehaven kan tilbyde tilpasset dit behov.

Der er mange forskellige slags skader eller sygdomme, som kræver genoptræning. Din genoptræning vil derfor være tilpasset din diagnose. Træningen kan både foregå som holdtræning eller individuelle forløb, alt efter din situation.

Ved genoptræning vil der oftest være tale om intensiv træning mindst to gange om ugen i opstartsperioden.

I særlige tilfælde kan du efter en tværfaglig vurdering blive tilbudt indlæggelse på Tranehavens afsnit for døgnrehabilitering for at sikre den nødvendige tværfaglige indsats i forhold til din genoptræning. Indlæggelse kan ske direkte fra hospital eller fra hjemmet.

Det er Tranehavens fysio- og ergoterapeuter, som står for din træning.

Læs om tilgængelighedsforhold på Tranehaven via GodAdgang