Bolig til flygtninge

Gentofte Kommune hjælper flygtninge med at finde en bolig. Læs her hvordan.

Når en flygtning kommer til Gentofte Kommune, skal kommunen anvise en permanent bolig. Indtil kommunen kan tilbyde en permanent bolig, bor flygtningen i en af kommunens midlertidige indkvarteringer. 

Som følge af det generelt stigende antal flygtninge og ændrede regler pr. 1. januar 2016 skal Gentofte Kommune fremover modtage væsentligt flere flygtninge end tidligere.

Gentofte Kommune råder ikke over et tilstrækkeligt antal boliger til at kunne løse denne opgave. Kommunen afsøger derfor forskellige muligheder for at indgå aftaler med private udlejere, almene boligselskaber, regionen og staten.

Midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016 og 2017

Kommunalbestyrelsen har den 29. februar 2016 besluttet, at flygtninge, der visiteres af Udlændingestyrelsen til Gentofte Kommune i 2016 og 2017, boligplaceres følgende steder:

 • 50 flygtninge i en uudnyttet hospitalsbygning på Gentofte Hospitals matrikel
 • 60 flygtninge på Hellerupvej 22-26
 • 50 flygtninge i bygninger beliggende i tilknytning til det tidligere Danmarks Akvarium
 • 200 flygtninge i de kommunalt ejede ungdomsboliger beliggende på Ved Ungdomsboligerne, Broholms Allé og Ermelundsvej
 • 230 flygtninge planlægges boligplaceret på en række øvrige kommunalt ejede bygninger og boliger, i almene boliger som følge af øget anvisningsret og i øvrige midlertidige løsninger.

Forvaltningen forhandler vilkårene for den midlertidige boligplacering af flygtninge i henholdsvis den uudnyttede hospitalsbygning på Gentofte Hospitals matrikel og i bygninger beliggende i tilknytning til det tidligere Danmarks Akvarium.

Privatudlejning til flygtninge

Ønsker du at udleje et værelse til en flygtning, så henvend dig til Marianne Lincke Christiansen på telefon 3998 6166 eller skriv en e-mail til malc@gentofte.dk og hør om mulighederne.

Udlejningen foregår som en normal fremlejeaftale mellem udlejer og lejer (her Gentofte Kommune). Gentofte Kommune står til rådighed med praktisk råd og vejledning i forbindelse med udlejningen. Kommunen bistår også gerne med tolkebistand, med indflytning og med lejekontrakterne. Det er et krav, at der skal være adgang til køkken og bad.

Se spørgsmål-svar om privat indkvartering af flygtninge.

Gentofte Kommune søger også egentlige lejligheder, der kan udlejes som almindelige lejeboliger. Udlejningen vil i dette tilfælde foregå direkte mellem udlejer og den enkelte flygtning, og aftalen vil blive indgået i henhold til Lejeloven. Hvis du er interesseret eller vil vide mere udlejning af lejligheder til flygtninge, kan du kontakte Søren Brink Schønning på telefon 39988010 eller skriv en e-mail til sbsc@gentofte.dk

Rådgivning fra boligmedarbejder

Hver flygtning får tilknyttet en rådgiver, en boligmedarbejder. Boligmedarbejderen hjælper flygtningen på plads og hjælper med:

 • Råd og vejledning
 • Samarbejdet med vicevært og boligforening i forbindelse med indflytningen
 • Rådgivning om indkøb af møbler
 • Gennemgang af boligen sammen med flygtningen og en tolk
 • Rådgivning om, hvordan flygtningen hensigtsmæssigt bruger el, vand, varme og om udluftning
 • Orientering om ejendommens faciliteter
 • Rådgivning om husorden med mere.

 

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,