Integration af flygtninge i Gentofte Kommune

Flygtninge, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen.

Hvem er de nye borgere?

Alle flygtninge, som visiteres til Gentofte Kommune, har fået tilkendt asyl eller familiesammenføring. Udlændingestyrelsen fastsætter hvert år det antal flygtninge (ikke familiesammenførte), landets kommuner skal tage imod. Antallet bliver justeret henover året.

I 2018 skal Gentofte Kommune modtage 71 flygtninge. Familiesammenførte borgere er ikke medregnet i dette tal. Det skyldes, at familiesammenføringer administreres direkte af Udlændingestyrelsen.

Hvad sker der, når de nye borgere er ankommet?

Over 18 år

Voksne borgere med flygtningebaggrund skal efter ankomst i gang med en integrationsindsats i henhold til Integrationsloven. Indsatsen koordineres af jobcentret i kommunen. Integrationsindsatsatsen skal understøtte, at borgere med flygtningebaggrund kan skabe sig en ny og god hverdag i Danmark og deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med andre borgere. 

Under 18 år

Op mod hver fjerde borger med flygtningebaggrund, der ankommer til Gentofte Kommune, er mellem 14 og 18 år ved ankomsten.

Børn og unge under 18 år skal enten i daginstitution eller i folkeskole (eller et andet uddannelsestilbud) via kommunens Videnscenter for Tosprogede (ViTo). Dette afhænger af alder og skolefærdigheder.

Nogle børn vil starte i almindelig folkeskole efter en periode i ViTo. Alle børnefamilier med flygtningebaggrund tilbydes støtte fra en integrationskonsulent i kommunens Familiecenter. 
Børn og unge, der kommer til landet uden forældre, betegnes som uledsagede flygtningebørn. Uledsagede flygtningebørn bor oftest på en social institution. 

Hvad lægger vi vægt på i Gentofte Kommune?

Gentofte Kommune lægger vægt på at tilrettelægge integrationsindsatserne, så nye borgere føler sig velkomne, kan forsørge sig selv og bidrage aktivt til fællesskabet.

Det er netop blevet vedtaget, at kommunens integrationsindsats fremover vil have fokus på følgende fire temaer: Kulturforståelse, Job og læring, Fritid og Organisering. Derudover vil der være fokus på overgange i alle indsatser, navnlig mellem udskoling, uddannelse og beskæftigelse. 

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,