Botilbud til voksne

Har du et handicap, psykisk sygdom eller sociale problemer og har du brug for et særligt botilbud i kortere eller længere tid, så har kommunen et bredt udbud.

I Gentofte Kommune ligger en række forskellige botilbud og bofællesskaber til mennesker med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Alle botilbud består af en privat bolig - rum eller lejlighed - samt fælles faciliteter og opholdslokaler til aktiviteter i hverdagen, som deles af beboere i botilbuddet.

Alle botilbuddene har tilknyttet personale, som hjælper beboerne efter behov. Hvilken type bolig, du har mulighed for at søge, afhænger af dit støttebehov, som vurderes af sagsbehandlere i din kommune.

Hvor får jeg mere information om de enkelte botilbud?

Vil du vide mere om de enkelte botilbud i kommunen kan du finde det i Find bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Hvis du ønsker at sammenligne botilbud i hele landet kan du søge i Tilbudsportalen.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du bor i kommunen og ønsker et botilbud, skal du kontakte Social og Handicap Myndighed. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Hvis du ikke bor i kommunen, men ønsker at bo i ét af Gentofte Kommunes botilbud, skal du kontakte din egen kommune. Det er en god idé at være i god tid med ansøgning om et botilbud, da der ofte er ventetid. 

Afhængig af hvilken type bolig du søger, kan du forvente forskellige sagsbehandlingsfrister. Fristen for et botilbud med støtte efter Servicelovens § 85 er 30 dage. Søger du et botilbud efter § 107, går der højst 60 dage, fra vi modtager din ansøgning, til du får svar. En ansøgning efter Servicelovens §108 har en sagsbehandlingsfrist på 90 dage.

Lovgrundlag

Afhængig af typen af botilbud er lovgrundlaget følgende:

Økonomi

Gentofte Kommune har fastlagt et serviceniveau for brugerbetaling på kommunens tilbud til voksne med handicap, sindslidelser eller socialt udsatte. Læs mere om serviceniveau for brugerbetaling.