Helhedstilbuddet Blindenetværket

Blindenetværket er et helhedstilbud for unge og voksne med svære synshandicap og udviklingshæmning.

Adresse

Rødehusvej 2 2990 Nivå Hovedstaden Danmark Tlf. 39987100

Helhedstilbuddet Blindenetværket er et specialiseret bo- og dagtilbud. Udover udviklingshæmning og synshandicap har mange af beboerne i Blindenetværket andre handicap f.eks. svære multiple funktionsnedsættelser og autismerelaterede vanskeligheder.  

Boligerne i Blindenetværket rummer et særligt indrettet og fysisk miljø, der understøtter beboernes behov grundet deres synshandicap og øvrige funktionsnedsættelser. En del af beboerne i Blindenetværket Borgere i Blindenetværket har alle behov for omfattende støtte til alle dagligdagens funktioner.  

Den pædagogiske indsats i Blindenetværket har et særligt fokus på kommunikation med udgangspunkt i den borgers funktions- og udviklingsniveau. 

Der er 40 pladser i Blindenetværket. I aktivitets- og samværstilbuddet modtager borgerne som hovedregel et 4 eller 5 dages tilbud.

Leder:
Tina Pensdorf

Når du møder os, så møder du Danmarks bedste sted at bo og være for vores brugere og bedste arbejdsplads for medarbejdere og ledere. Så kort kan det siges.

Vi har opbygget en unik organisation, og i den har vi samlet den førende ekspertise inden for vores område. Vi har troet på det hele vejen igennem, for der er det særlige her hos os: Her skinner solen altid!

Vi har brugerne i centrum, hvilket vil sige at det er magtpåliggende for os, at de til enhver tid oplever, at der er folk omkring dem, der virkelig vil dem og vil være sammen med dem. De bestemmer selv over deres liv. Det liv skal være sjovt og udviklende, økonomisk trygt og med et helbred, hvor de er sunde og raske. At være der for dem med dette mål længst fremme i vores bevidsthed er en forpligtelse, vi sætter før alt andet.

Værdigrundlag

Der er udarbejdet fælles værdigrundlag, mål og samarbejdsstruktur for Blindenetværket. Nogle af nøgleordene for samarbejdet i Blindenetværket er fleksibilitet, ansvarlighed, nysgerrighed, refleksion, accept og respekt. I det daglige samarbejder det pædagogiske personale på tværs af tilbuddene, og der er afsat tid til minimum to årlige arbejdsmøder om den enkelte bruger.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap Tilbudsområdet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,