Kvalitetsstandarder

I kvalitetsstandarderne kan du som borger med handicap, sindslidelse eller sociale problemer få klar information om hvilken hjælp, du kan forvente og er berettiget i forhold til loven.

Gentofte Kommunes serviceniveau på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte kan du læse af de politisk besluttede kvalitetsstandarder. Du finder dem her oplistet efter paragrafnummer:

Serviceloven § 82 a-d - kvalitetsstandard for tidligt forebyggende indsatser

Servicelovens § 85 - kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Servicelovens § 96 - kvalitetsstandard BPA

Servicelovens § 97 - kvalitetsstandard for ledsagerordning

Servicelovens § 99 - kvalitetsstandard for støtte-kontaktpersonordning

Servicelovens § 100 - kvalitetsstandard for dækning af merudgifter

Servicelovens § 101 - kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Servicelovens § 102 - kvalitetsstandard for særligt behandlingstilbud

Servicelovens § 103 - kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Servicelovens § 104 - kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Servicelovens §104 - kvalitetsstandard for klubtilbud

Servicelovens § 107 - kvalitetsstandard for midlertidige botilbud

Servicelovens §108 - kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Servicelovens § 109 - kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Servicelovens § 110 - kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Sundhedslovens § 141 - kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier

Lov om specialundervisning for voksne - kvalitetsstandard

Lov om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) - kvalitetsstandard

 

Ønsker du at vide mere om kvalitetsstandarder?