Netværksstrategi i Social & Handicap

Social & Handicap har lavet en netværksstrategi. Strategien er endnu et tiltag, som skal styrke og udvikle den fælles ramme og platform for den rehabiliterende indsats for borgere, der modtager ydelser fra Social & Handicap.

Et af strategiens tre overordnede mål er at styrke borgerens netværk og muligheder for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fælles skaber samt skabe og fastholde betydningsfulde relationer.

Fire fokusområder skal vise vejen til at omsætte netværksstrategien i praksis:

  • Overblik over netværk - blik for potentialer
  • Mødesteder og fællesskaber med værdi
  • Sammenhæng gennem samarbejde
  • Kommunikation som nøgle

Netværksstrategien skal implementeres i hele Social & Handicap; på bo- aktivitets- og beskæftigelsestilbud, klubber, cafeer, hos sagsbehandlere osv. Den skal danne ramme for ledere og medarbejdere, som skal omsætte strategien i det daglige arbejde. 

Læs hele netværksstrategien for Social & Handicap (pdf).

 

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,