Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne beskriver den hjælp og støtte, der gives på Gentofte Kommunes tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.

Du finder ydelsesbeskrivelserne her listet op i alfabetisk rækkefølge efter navnet på tilbuddet.

Bank Mikkelsensvej 20-22 - ydelsesbeskrivelse botilbud

Bank Mikkelsensvej 24-28 - ydelsesbeskrivelse botilbud

Bank Mikkelsensvej 20-22 - ydelsesbeskrivelse aktivitets- og samværstilbud

Bank Mikkelsensvej 24-28 - ydelsesbeskrivelse aktivitets- og samværstilbud

Birkegården - ydelsesbeskrivelse aktivitets- og samværstilbud

Blindenetværket - ydelsesbeskrivelse botilbud

Blindenetværket - ydelsesbeskrivelse aktivitets- og samværstilbud

Blomsterhusene - ydelsesbeskrivelse botilbud

Callisensvej - ydelsesbeskrivelse bofællesskab

Det Hvide og Gule Hus - ydelsesbeskrivelse bofællesskab

Gentofte Håndarbejdsværksted - ydelsesbeskrivelse beskyttet beskæftigelse

Hjemmevejlederteamet - ydelsesbeskrivelse socialpædagogisk støtte

Hvide Hus - ydelsesbeskrivelse aktivitets- og samværstilbud

Hyldebo og Mosebuen - ydelsesbeskrivelse bofællesskab

Job-, aktivitets- og kompetencecentret - ydelsesbeskrivelse aktivitets- og samværstilbud

Job-, aktivitet- og kompetencecentret - ydelsesbeskrivelse beskyttet beskæftigelse

Josephinehøj - ydelsesbeskrivelse botilbud

Klub Kildebakken - ydelsesbeskrivelse klubtilbud

Nextjob - ydelsesbeskrivelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Overførstergården - ydelsesbeskrivelse herberg

Pilekrogen - ydelsesbeskrivelse botilbud

Rose Marie - ydelsesbeskrivelse bofælleskab

Skelvej - ydelsesbeskrivelse bofællesskab

Socialpsykiatriskteam - ydelsesbeskrivelse socialpædagogisk støtte

Øresundshøj - ydelsesbeskrivelse botræningscenter

Østerled - ydelsesbeskrivelse botilbud

 

Ønsker du at vide mere om ydelsesbeskrivelser?

 

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap Tilbudsområdet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,