Særlige beskæftigelsestilbud

Afhængig af din funktionsevne har du forskellige muligheder for at komme i beskæftigelse. Du kan få vejledning om dine beskæftigelsesmuligheder hos Jobcenter Gentofte.

Hvilket arbejde skal jeg vælge?

www.ug.dk kan du finde oplysninger om uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. Få hjælp til at træffe valg om blandt andet uddannelse og job i pjecen "Vigtige valg - guide til unge med handicap"Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Gentofte) kan også hjælpe dig med at få afklaring på, hvilke kompetencer du skal have for at få dit drømmejob.

Afklaring af din arbejdsevne

Jobcenter Gentofte er din indgang til arbejdsmarkedet. Jobcenteret kan hjælpe dig med at afklare, hvilke kompetencer du har, og hvilken støtte du eventuelt har brug for på et arbejde.

Med henblik på at finde ud af, hvad dit handicap betyder for dine muligheder på arbejdsmarkedet, vil Jobcenteret ofte lave en arbejdsprøvning. Målet er at finde ud af, om du kan arbejde på almindelige vilkår, eller om du har begrænsning i din arbejdsevne, der peger på revalidering, et fleksjob eller andre former for særlige beskæftigelsestilbud.

Særlige beskæftigelsestilbud

Hvis du som følge af dit handicap har en begrænset arbejdsevne er der forskellige muligheder for at få tilknytning til eller blive på arbejdsmarkedet.

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986000,