Hvor skal du henvende dig?

Alt afhængig af hvad dit behov for kompenserende specialundervisning er, skal du henvende dig til forskellige afdelinger i kommunen. Du har også altid mulighed for at kontakte det enkelte tilbud direkte.

Har du behov for kompenserende specialundervisning grundet dårligt syn eller er blind - kontakt Pleje & Sundhed, Hjælpemidler tlf. 39 98 02 10.

Har du behov for kompenserende specialundervisning som følge af dårlig hørelse eller er døv - kontakt Pleje & Sundhed, Hjælpemidler tlf. 39 98 02 10.

Skyldes dit behov for kompenserende specialundervisning et alvorligt kommunikationshandicap - kontakt Pleje & Sundhed, Hjælpemidler tlf. 39 98 02 10.

Har du problemer med at tale - det kan være du stammer eller har følger af en sygdom og derfor har brug for kompenserende metoder eller teknikker - kontakt Social og Handicap Myndighed, tfl. 39 98 00 00.

Har du en sent erhvervet hjerneskade eller er pårørende til en person med sent erhvervet hjerneskade og har behov for kompenserende specialundervisning - kontakt Tranehaven tlf. 88 20 51 19.

Er du ung mellem 16 og 25 år med et handicap, og vil du gerne have en ungdomsuddannelse men har ikke mulighed for at tage den på almindelige vilkår, så kan den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse være noget for dig - kontakt Social & Handicap Myndighed tlf.  39 98 00 00.

Er du voksen med et handicap eller en psykisk sygdom og har du brug for at blive kompenseret for følgevirkningerne af dit handicap, så er et undervisningstilbud hos SUKA måske noget for dig - kontakt Social & Handicap Myndighed tlf.  39 98 00 00.

Er du ordblind, så skal du henvende dig på VUC, som kan rådgive om de samlede tilbud.

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986000,