Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

  • er du mellem 16 og 25 år?
  • har du afsluttet dit grundskoleforløb?
  • har du et handicap, psykisk sygdom eller særlige sociale problemstillinger, som forhindrer dig i at tage en anden ungdomsuddannelse eventuelt med pædagogisk støtte?

Så er den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også kaldet STU, måske noget for dig.

Uddannelsen tilrettelægges individuelt og indeholder undervisning på skole, praktisk træning, herunder botræning, og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Hvor får jeg mere information om de enkelte undervisningstilbud?

Uddannelsen vil foregå på et uddannelsessted, som er tilpasset dine forudsætninger og behov. Du kan få mere information om de enkelte undervisningssteder på deres hjemmeside. Besøg for eksempel Nextjob, som er et STU-tilbud under Gentofte Kommune.

Hvor skal jeg henvende mig?

For at komme i gang skal du sammen med dine forældre henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Gentofte. UU-vejlederen vil orientere dig og dine forældre om STU og relevante uddannelsessteder. Hvis UU-vejledningen finder, at du har forudsætningerne for at tage en STU, sender de en ansøgning til Gentofte Kommune, der i første omgang træffer beslutning, om du er i målgruppen til en STU. UU-vejlederen vil derefter i samarbejde med dig og dine forældre udarbejde en individuel uddannelsesplan.

I Gentofte Kommune kan der søges om optagelse to gange om året nemlig den 15. marts og den 1. september. Fristerne er alene ansøgningsfrister. Det er fortsat muligt, at påbegynde en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på andre tidspunkter af året - blot ansøgningen er godkendt i enten marts eller september.

Økonomi

Ungdomsuddannelsen er gratis for dig, men det er ikke muligt at få SU under uddannelsen.

Lovgrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 6. juni 2007).