Hjemløs i Gentofte

Er du hjemløs med sociale problemer eller funktionelt hjemløs, er der forskellige steder du kan henvende dig.

Midlertidigt logi for hjemløse

Hvis du er hjemløs eller har svært ved at opholde dig i egen bolig, kan du bo midlertidigt på herberget Overførstergården, hvor der i alt er 23 pladser.

Det koster kr. 151,00 pr. dag at bo på herberget, og det dækker både kost og logi. I begyndelsen af dit ophold udarbejder personalet sammen med dig og din kommune en handleplan, der passer til dine behov og ressourcer. I forbindelse med handleplanen kan det være nødvendigt at involvere din læge, et misbrugs-ambulatorium eller et boligselskab.

Du kan henvende dig direkte til herberget, som vurderer, om du kan få en plads.

Du kan også henvende dig til NOVAVI, som ligger i Glostrup. Her er der plads til 8 beboere. Det koster kr. 73,00 for logi og kr. 63,50 for kost pr. døgn at bo her.

Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse

Kommunen har gennemført et 3-årigt projekt med særligt fokus på hjemløse og udsatte. Der var brug for at afprøve nye ideer og tilgange til arbejdet med hjemløse borgere for bedre at imødekomme deres behov. Det skulle være nemmere for borgerne at overskue kommunens tilbud om hjælp, de forskellige aktører skulle have et bedre samarbejde og samlet set ønskede vi at tage hånd om borgernes problemer i et bredere perspektiv.

Projektets resultater kan du læse i evalueringsrapporten, der også rummer anbefalinger til den fremtidige indsats på hjemløse - og udsatteområdet. Der er udgivet en pjece, som fortæller rapportens budskaber i kort form.

Du finder evalueringsrapporten, en pjece og to redskaber fra projektet i menuen til nedenfor under ’Dokumenter’.