Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus legat

Af dette legat vil der være nogle portioner til uddeling til personer, der lider af kræft, tuberkulose eller andre alvorlige sygdomme, og som må anses for at være ubemidlede.

Fortrinsberettiget til at oppebære portioner af legatet er personer, der nedstammer fra legatstifternes forældre og har bopæl her i landet, dernæst personer der er bosiddende i Gentofte Kommune.

Ansøgning

Ansøgningsskema kan fra ultimo august og til ansøgningsfristens udløb den 2. november afhentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice, eller downloades og printes her fra siden.

Download ansøgningsskema til Edvard Suhrs Legat på dette link

 

 

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,