Fælleslegat for uddannelse og professorinde Kirsten Christensens legat

Gentofte Kommunes fælleslegat for uddannelse og professorinde Kirsten Christensens legat.

Af Gentofte Kommunes fælleslegat for uddannelse uddeles nogle portioner til dygtige, flittige og fremadstræbende unge mænd og kvinder i alderen 15-25 år, som har haft fast bopæl i Gentofte i de sidste forløbne 5 år, til hjælp til sådan oplæring eller videreuddannelse, som af fondsbestyrelsen skønnes formålstjenlig.

Dog ses der bort fra en fraflytning til udlandet på op til et års varighed, når flytningen sker som led i uddannelsen. Ansøgeren skal dog have folkeregisteradresse i Gentofte på ansøgningstidspunktet.

Endvidere uddeles 2 portioner til begavede unge kvinder - fortrinsvis fra Gentofte Kommune - til videre uddannelse af enten faglig eller boglig art.

Ansøgning

Ansøgningsskema kan fra ultimo august og til ansøgningsfristens udløb den 15. oktober afhentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice, eller downloades og printes her fra siden. 

 

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,